Vredesduif met olijftak in snavel.

Activisten op militaire basis

17-7-2018 Zondag 15 juli zijn achttien vredesactivisten uit vier verschillende landen binnengedrongen op de militaire vliegbasis in Büchel (Duitsland), waar 20 Amerikaanse kernbommen liggen. Ze kwamen binnen door het hek en het prikkeldraad door te knippen. Sommigen van hen kwamen tot de startbaan en drie activisten bereikten zelfs de bunker voor de kernwapens, die omheind is door een nieuw veiligheidshek.

 

vredesactivisten bovenop bunker met kernwapens

Deze activisten bleven bijna een uur ongezien boven op een bunker. Uiteindelijk werden allen gevonden door militairen en overgeleverd aan de politie die hun gegevens verzamelde. Na 4,5 uur werden ze van de basis vrijgelaten. De activisten zijn afkomstig uit de Verenigde Staten (7), Duitsland (6), Nederland (4) en Groot Britannië

 

De actie was onderdeel van een internationale week deel van de 20 weken durende protesten georganiseerd door de Duitse campagne 'Buechel is everywhere! Nuclear weapons-free now!'. De campagne eist de verwijdering van kernwapens uit Duitsland, het tegenhouden van de geplande nucleaire modernisering en het navolgen van de internationale verdragen.

 

Op de militaire basis in Büchel staan Duitse piloten klaar om met Tornado gevechtsvliegtuigen te vliegen, met daarin de Amerikaans B-61 kernwapens. Op bevel van de Amerikaanse president Donald Trump zouden zij deze bommen kunnen gebruiken op doelen in en nabij Europa. Op de Nederlandse vliegbasis in Volkel liggen eveneens Amerikaanse kernwapens en geldt dezelfde situatie. Het delen van kernwapens binnen de NATO is in strijd met het Non-Proliferatie Verdrag, dat verbiedt dat een land kernwapens van een ander land ontvangt, en de Verenigde Staten verbiedt kernwapens te plaatsen in landen zonder kernwapens.

 

De activisten eisen van hun overheden dat ze het nieuwe VN verdrag voor een internationaal verbod op kernwapens ondertekenen dat op 7 juli 2017 door 122 landen werd ingebracht.

"Burgerlijke ongehoorzaamheid is nodig om belangrijke veranderingen te weeg te brengen, zoals in de geschiedenis is gebeurd bij de afschaffing van slavernij, vrouwenkiesrecht en in de burgerrechtenbeweging", aldus Marion Küpker, internationale coordinator voor DFG-VK. De geweldloze campagne is onderdeel van het ICAN netwerk dat in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede ontving, en recentelijk opriep tot geweldloze directe acties op nucleaire basissen, om zo meer landen te bewegen het VN verdrag te ondertekenen.

 

De Nederlandse activist Frits ter Kuile zegt: "Mijn motivatie is het gebod om je 'vijanden' lief te hebben, en de Nuremberg principes die ervan uitgaan dat iedereen verantwoordelijk is voor de misdaden die hun overheden begaan. Wij hebben de plicht om de hekken die kernwapens beschermen neer te halen, en het land terug te claimen voor mensen en hun echte behoeften."

Bron: Jeannette Noëlhuis