Vredesduif met olijftak in snavel.

Partijprogramma's

5-9-2023 De Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie adviseert de Nederlandse politieke partijen dringend om in hun nieuwe programma's een paragraaf op te nemen tegen kernwapens. De NVMP doet daar 5 concrete voorstellen voor, waaronder het door Nederland ondertekenen van het VN-verdrag dat kernwapens verbiedt.

 

Dit schreef de NVMP aan de politieke partijen:

 

From mutual assured destruction to mutual assured safety

 

Aan de politieke partijen in Nederland

EEN DRINGEND ADVIES VOOR UW PARTIJPROGRAMMA

 

Nieuwe kernwapens en technologie maken de inzet van kernwapens waarschijnlijker

Sinds het einde van de Koude Oorlog is het aantal kernwapens in de wereld teruggebracht van 60.000 naar 15.000. We moeten echter constateren dat de modernisering van de kernwapens en hun afleveringssystemen gewoon zijn doorgegaan. Voor Nederland, als een van de vijf Nuclear sharing-landen in Europa, geldt dat de op Vliegbasis Volkel gestationeerde B61 kernkoppen gemoderniseerd worden, of dat al zijn.

Voortgaande ontwikkelingen van mini-nukes, supersonische intercontinentale raketten en kunstmatige intelligentie maken de risico's op nucleaire ongelukken steeds groter.

 

Een bijkomend probleem dat vermelding behoeft is de veiligheid rond kerncentrales.

De bezetting door het Russische leger van de kerncentrale bij Zaporizja heeft al geleid tot grote veiligheidsrisico's in oorlogsgebieden.

Nieuwe geopolitieke verhoudingen, het vluchtelingenprobleem ten gevolge van gewapende conflicten, mislukte oogsten door klimaatverandering zullen de internationale spanningen verder vergroten en de kans op militair ingrijpen met gebruik van kernwapens waarschijnlijker maken.

 

Geen medisch antwoord op kernexplosies

Het gebruik van kernwapens heeft desastreuze gevolgen: miljoenen slachtoffers aan wie geen medische zorg geboden kan worden.

Zelfs een beperkte kernoorlog zal, naast alle slachtoffers, door de honderdduizenden tonnen stof die in de atmosfeer worden geblazen de temperatuur op aarde een paar graden doen dalen met alle gevolgen van dien voor de wereldvoedselvoorziening en de leefbaarheid in grote delen van de aarde. Hier is sprake van Ecocide: de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen - ernstige schade aan de natuur die wijdverspreid of langdurig is.

Een totale kernoorlog zal de wereld decennialang onderdompelen in een Nucleaire Winter en de aarde grotendeels onleefbaar maken.

 

Het is verontrustend dat van alle kernwapenakkoorden er geen enkel meer functioneert. Met de oplopende spanningen en militaire escalatie tussen Rusland en Oekraïne en de dreigende taal van Noord-Korea is het gevaar op een nucleair conflict toegenomen. Kernwapens zijn geen middel meer ter preventie van oorlog, integendeel. Onlangs hebben meer dan honderd toonaangevende medische tijdschriften een gezamenlijk editorial geplaatst over de toegenomen gevaren van een kernoorlog. Hierin dringen medici erop aan urgente stappen te nemen om de toenemende kans op een kernoorlog te verminderen en te komen tot eliminatie van kernwapens. Zij onderschrijven dat ieder gebruik van kernwapens leidt tot een catastrofe voor de mensheid.

 

Als artsen bepleiten wij daarom dat Nederland als NAVO-lid belangrijke stappen gaat zetten naar kernontwapening. Reden waarom we met de volgende voorstellen komen voor uw verkiezingsprogramma.

 

Voorstellen voor een antinucleaire paragraaf in uw partijprogram:

1. Nederland maakt actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld tot topprioriteit van het buitenlands beleid, en werpt zich op als initiator en bruggenbouwer om de druk op de kernwapenstaten te verhogen om hun ontwapenings-verplichtingen conform artikel VI van het Non-Proliferatieverdrag eindelijk na te komen.

2. Nederland start een maatschappelijk en politiek debat over kernwapens op Nederlandse bodem als ook met andere nuclear sharing-landen en de NAVO.

3. Nederland stuurt de B-61 kernwapens die op Volkel gestationeerd zijn terug naar de Verenigde Staten en beëindigt zo haar kernwapentaak

4. Nederland ondertekent het VN-verdrag voor een kernwapenverbod, TPNW.

5. Nederland pleit voor gedemilitariseerde zones rond kerncentrales in oorlogstijd en een aanvalsverbod op kerncentrales.

Bron: NVMP