Vredesduif met olijftak in snavel.

Minder steun voor kernwapens

27-2-2024 De Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) schrijft in het rapport Onhoudbare Investeringen (Untenable Investments) dat het aantal banken en verzekeraars dat investeert in de kernwapenindustrie opnieuw is gedaald. Sinds de inwerkingtreding van het VN-verdrag voor het verbod op kernwapens is dat aantal ieder jaar gedaald.

 

Kernwapenverdrag
Op 7 juli 2017 - na tien jaar van actie door de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens en haar partners - heeft een grote meerderheid van de landen van de wereld het Verdrag inzake het verbod op kernwapens aangenomen. Het verdrag is op 22 januari 2021 in werking getreden. Het verdrag verbiedt landen om kernwapens te ontwikkelen, testen, maken, overdragen, bezitten, opslaan, gebruiken of ermee dreigen te gebruiken, of toe te staan dat kernwapens op hun grondgebied worden gestationeerd.

111 banken en verzekeraars voor nucleaire ontwapening
Eind vorig jaar verklaarden 111 internationale financiŽle instellingen, die samen meer dan 1 biljoen dollar aan investeringen vertegenwoordigden, dat ze streven naar nucleaire ontwapening. Zij riepen regeringen op samen te werken met de financiŽle sector om het kernwapenprobleem aan te pakken. Dit toont aan dat er een groeiend aantal banken en verzekeraars is dat niet bereid is hun waarden in gevaar te brengen om te profiteren van de modernisering van de nucleaire arsenalen door de kernwapenstaten.

Afgelopen jaar nam het aantal banken en verzekeraars dat investeert in de kernwapenindustrie af van 306 tot 287. Wel nam het totaal geÔnvesteerde bedrag in de kernwapenindustrie vorig jaar toe. U kunt hier het rapport Untenable Investments of een samenvatting daarvan downloaden.

Nederland en BelgiŽ?
Op dit moment hebben 70 landen het kernwapenverdrag geratificeerd. Nederland en BelgiŽ hebben het Verdrag tot verbod van kernwapens nog niet ondertekend of geratificeerd. Beide landen hebben sinds 2018 consequent tegen een jaarlijkse resolutie van de Algemene Vergadering van de VN gestemd, waarin de aanneming van het kernwapenverdrag wordt verwelkomd en alle staten worden opgeroepen om deze 'zo snel mogelijk' te ondertekenen, te ratificeren of ertoe toe te treden. Nederland en BelgiŽ steunen het hebben en het mogelijke gebruik van kernwapens, blijkt uit verklaringen van de NAVO, waarvan beide landen lid zijn.

Bron: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)