Vredesduif met olijftak in snavel.

ICAN Cities Appeal

30-12-2020 Rond 10 december heeft Vrouwen voor Vrede IJmond een brief gestuurd naar de GroenLinks fracties en gemeenteraden van de IJmond gemeenten. De fracties worden opgeroepen om de krachten te bundelen en een motie in te dienen die de gemeente aanzet om zich aan te sluiten bij het ICAN Cities Appeal.

 

Het ICAN Citeas Appeal is een wereldwijde campagne. Hierin spreken steden en gemeenten hun zorgen uit over de dreiging die kernwapens vormen en roepen zijn hun nationale overheden op om het VN-kernwapenverbod te tekenen en te ratificeren. Nederland heeft dat tot nu toe niet gedaan.

 

Een aparte oproep heeft Vrouwen voor Vrede IJmond gedaan aan de fracties van GroenLinks om hiertoe actie te ondernemen, immers heeft GroenLinks het ratificeren van het kernwapenverdrag in haar verkiezingsprogramma opgenomen. Ze hopen dat de gemeenteraden in navolging van Nijmegen een motie aannemen.

 

Verder is Vrouwen voor Vrede IJmond gestart met het plaatsen van een vredesmonument op facebook. Dit willen ze regelmatig doen. Het doel van het voor het voetlicht brengen van deze plekken is om stil te staan bij de wens tot vrede en verzoening. Het nodigt uit tot een bezoek. Op deze plekken kunnen mensen samen komen en de verbinding zoeken met elkaar, als tegenkracht tegen oorlog en agressie.

 

Dat betekent: niet dreigen, geen geweld gebruiken, maar luisteren en praten. Een echte dialoog aangaan. Samen de weg vinden, zodat je zonder geweld verder kunt.
Stilstaan.......om even de gedachten hierover toe te staan.
Wat houdt vrede voor mij in?

Bron: Vrouwen voor Vrede IJmond