Vredesduif met olijftak in snavel.

Sluiting PIKPA, Kara Tepe

5-10-2020 Meer dan 160 internationale en Griekse organisaties, academici en andere groepen uit heel Europa sporen de Griekse autoriteiten aan om de beslissing de menswaardige opvanglocaties voor migranten op Lesbos te sluiten, terug te draaien.

 

Athene, 30 september 2020 - Wij, de ondergetekenden, roepen minister Notis Mitarakis van Migratie en Asiel en de lokale overheid van Lesbos op hun beslissing de faciliteiten van PIKPA en Kara Tepe voor kwetsbare migranten te sluiten, te herroepen. De autoriteiten zouden meer moeten doen dan een enkele herroeping van dit besluit, ze zouden in de noodtoestand die op Lesbos heerst alle menswaardige activiteiten voor opvang en bescherming moeten versterken.

In de afgelopen vijf jaar hebben PIKPA en Kara Tepe kwetsbare mensen opgevangen die ontsnapt waren aan de afgrijselijke omstandigheden van kamp Moria, waar hun gezondheid en veiligheid constant gevaar liep. Het besluit om de PIKPA en Kara Tepe te sluiten komt slechts een paar dagen nadat kamp Moria door een aantal branden is vernietigd, waardoor meer dan 12.000 vrouwen, mannen en kinderen geen toegang hebben tot onderdak, voedsel en water.

Er is een nieuwe (nood)voorziening opgericht op het eiland, waar voormalige bewoners van Moria naartoe kunnen/moeten. Veel van de ondergetekenden die aanwezig zijn op het eiland rapporteren echter een groot gebrek aan bescherming, amper toegang tot elektriciteit, water, en hygiŽnische faciliteiten en geen enkele vorm van veiligheid. Zo lang de omstandigheden in deze kampen niet menswaardig zijn, blijven alternatieve vormen van opvang noodzakelijk om de meest kwetsbaren op te vangen. Juist nu zouden PIKPA en Kara Tepe in staat gesteld moeten worden om deze mensen, inclusief alleenreizende minderjarigen, alleenstaande moeders, slachtoffers van marteling en fysiek geweld, mensen met een handicap en overlevenden van seksueel geweld, te huisvesten en bescherming te bieden.

PIKPA is een open, grassroots gemeenplaats voor solidariteit. Sinds 2012 verstrekt het diensten en assistentie aan vluchtelingen op Lesbos. In 2016 werd de Nansen Refugee Award van de UNHCR toegekend aan een van de oprichters van PIKPA voor het bieden van een veilige haven aan de meest kwetsbaren tijdens de 'vluchtelingencrisis' van 2015. Op dit moment huisvest PIKPA alleenreizende kinderen, alleenstaande moeders, slachtoffers van marteling en fysiek geweld en anderen die uitzonderlijk kwetsbaar zijn. Slachtoffers van marteling en fysiek geweld kampen nog jaren met chronische fysieke pijn en psychologische symptomen als angststoornissen, depressie, PTSS etcetera. PIKPA biedt hen een waardige en veilige plek en behoedt hen voor hertraumatisering in de onveilige omgeving van de officiŽle kampen.

Kara Tepe wordt door de lokale autoriteiten gerund en heeft een capaciteit van ruim 1.000 mensen. Het biedt humane omstandigheden aan kwetsbare asielzoekers en gezinnen die werden doorgestuurd vanuit Moria, zoals alleenstaande ouders, mensen met een handicap en veel gezinnen die kampen met gezondheidsproblemen. Het wordt geroemd vanwege haar infrastructuur en gemeenschapszin.

Het is niet duidelijk waar de huidige bewoners van PIKPA en Kara Tepe naar toe zouden moeten bij een sluiting. Ondergetekenden zijn er echter van overtuigd dat verplaatsing naar het nieuwe noodkamp hun fysieke en mentale gezondheid ernstig zou schaden, iets wat uiteraard voorkomen dient te worden. In toevoeging op het huisvesten van de huidige bewoners kunnen PIKPA en Kara Tepe een rol spelen bij de ondersteuning van kwetsbare personen die nu naar het noodkamp worden gestuurd. Dit geldt met name voor mensen met een fysieke handicap, omdat in het noodkamp bijvoorbeeld geen toiletten voor mindervaliden aanwezig zijn.

Wij roepen de Griekse nationale en lokale autoriteiten op:

De sluiting van PIKPA en Kara Tepe onmiddellijk te staken en hun uitstekende werk verder te ondersteunen. Tegelijkertijd zouden de autoriteiten het noodkamp op Lesbos zou uit moeten rusten dat dit in lijn is met de mensenrechten. Hierbij moet ten eerste gewerkt worden aan een fatsoenlijk asielsysteem waardoor de druk op het kamp af zal nemen, in de tussentijd hebben alle bewoners recht op veiligheid, water, sanitaire voorzieningen en medische assistentie.

Zie voor de volledige lijst met ondertekenaars de website van Christian Peacemaker Teams - Nederland

Christian Peacemaker Teams - Nederland