Vredesduif met olijftak in snavel.

Rechtszaken Lesbos

16-12-2020 Christian Peacemaker Teams, Bordermonitoring.eu en borderline-europe, brengen een gezamenlijk rapport uit waarin valt te lezen dat Europa de mensenrechten van migranten ernstig schendt. Mensen die onder bedreiging een bootje bestuurden verdwijnen voor jaren in de gevangenis en moeten tonnen boete betalen.

 

Lesbos 16 december 2020 - Het is bekend dat migranten die Europa via Lesbos bereiken jarenlang vastzitten op het eiland in afwachting van de afhandeling van hun asielprocedures. Nieuw onderzoek door Christian Peacemaker Teams wijst uit dat migranten daarnaast het risico lopen op jarenlange gevangenisstraffen omdat zij worden aangemerkt als mensensmokkelaar. Vaak betreft het de mensen die in ruil voor korting op de overtocht of onder bedreiging de boot bestuurden. In rechtszaken van gemiddeld 27 minuten, zonder afdoende verdediging of zelfs vertaling, worden gevangenisstraffen van gemiddeld bijna 50 jaar opgelegd, gecombineerd met boetes rond de 400.000 euro.

Download het rapport

Veel van gearresteerde migranten wisten niet dat zij door het enkele besturen van een boot, een misdaad begingen. Vaak werden zij daartoe gedwongen, om de overtocht van hun familie te kunnen betalen, of omdat zij daar met geweld toe gebracht waren. De 'echte' mensensmokkelaars blijven aan land in Turkije, of verlaten de boot voordat de Griekse wateren worden bereikt.

Tijdens de rechtszaak van Alijelam M. verklaarde hij met een pistool bedreigd te zijn door een mensensmokkelaar om de boot te besturen. Zijn rechtszaak duurde slechts 20 minuten, de enige getuige die werd gehoord was van de Griekse kustwacht. De advocaat voerde aan dat Alijelam geen geld had ontvangen voor het besturen van de boot en een blanco strafblad had. Hij is veroordeeld tot 53 jaar gevangenisstraf en een boete van 73.500,00.

Dergelijke voorbeelden zijn typerend voor hoe dergelijke rechtszaken worden afgewikkeld. De door de staat toegewezen advocaat wordt toegewezen op de dag van de zitting en heeft voor de zaken die 's ochtends dienen een half uur de tijd om deze voor te bereiden. De verdachte heeft amper mogelijkheden om zichzelf te verdedigen omdat de zaak in een voor hem vreemde taal plaatsvindt en er onvoldoende getolkt word.

Christian Peacemaker Teams heeft in de periode 2014-2019 rechtszaken gevolgd van migranten die van mensensmokkel zijn beschuldigd. Samen met bordermonitoring.eu en borderline-europe, hebben zij een rapport samengesteld waaruit blijkt dat de wijze waarop migranten vervolgd worden in sterk contrast staat met de mensenrechten waar de EU zich op doet voorstaan.

Het rapport geeft tevens aan hoe deze handelswijze is ingebed in het Europese beleid om de grensbewaking zo ver mogelijk buiten de fysieke grenzen van Europa plaats te laten vinden. Wanneer er geen legale routes zijn om Europa te bereiken, wordt migratie zelf gecriminaliseerd, en worden mensen die bescherming zoeken, het doelwit van de grensbewaking.

Nederland is deel van Europa en daarmee mede-opdrachtgever van dit beleid. Christian Peacemaker Teams roept iedereen in Nederland op zich tot het uiterste in te spannen om een einde te maken aan het criminaliseren van migratie waaruit deze ernstige mensenrechtenschendingen voortkomen.

Het volledige (Engelstalige) rapport is hier te downloaden. Tevens is een Nederlandse samenvatting beschikbaar. Het verder verspreiden van dit bericht wordt erg op prijs gesteld.

Christian Peacemaker Teams - Nederland www.cpt-nl.org