Vredesduif met olijftak in snavel.

Update acties NAVO-top Brussel

10-5-2017 Enkele weken geleden hebben we jullie geļnformeerd over de internationale acties die op woensdag 24 en Hemelvaartsdag 25 mei a.s. zullen plaatsvinden tegen de NAVO-top die op woensdag 24 mei in Brussel wordt gehouden en waarbij Donald Trump zijn eerste bezoek aan Europa aflegt. Vanuit Oorlog is geen Oplossing laten we beide dagen een bus vanuit Nederland naar Brussel rijden.

 

In de namiddag van woensdag 24 mei wordt een grote demonstratie georganiseerd en op donderdag 25 mei onder de noemer van een "tegentop" een conferentie van de Europese en Noord-Amerikaanse vredesbeweging.

Inmiddels is er meer bekend over het programma in Brussel:

 

Demonstratie op 24 mei
Op woensdag 24 mei zullen we met vredesactivisten uit verschillende landen meelopen in een bredere demonstratie die om vijf uur 's middags zal beginnen. We demonstreren voor vrede en tegen alle oorlogen, maar ook voor het behoud van het milieu en onze planeet en voor de waarborging van de mensenrechten van iedereen, ongeacht sekse, huidskleur, etc. Onderweg naar deze demonstratie zullen we met onze bus een tussenstop maken in Volkel waar we een korte protestactie zullen houden tegen de daar gestationeerde Amerikaanse kernwapens en de rol die zij nog steeds in de militaire NAVO-strategie spelen.

 

Conferentie op 25 mei
Opening om 9.30 uur, gevolgd door een plenaire sessie waarbij de aan Oorlog is geen Oplossing verbonden prof.dr. Kees van der Pijl het onderwerp "NATO, Military spending & MIC - A Political Economy of the New Cold War?" voor zijn rekening zal nemen. De rest van het programma bestaat uit workshops en sessions, waaraan ook leden van Oorlog is geen Oplossing en andere Nederlandse vredesorganisaties een bijdrage zullen leveren, en de vertoning van de film "Shadow world" met een nagesprek met de filmmakers. Om 16.00 uur begint de afsluitende paneldiscussie met vertegenwoordigers van de vredesbeweging uit de verschillende deelnemende landen.
Een volledig overzicht van het programma is te vinden op http://stopnato2017.org/en/conference. Aanmelden voor de conferentie is gewenst via conference@stopnato2017.org

 

Busreizen
Naar beide evenementen zal Oorlog is geen Oplossing (bij voldoende belangstelling) een bus laten rijden:
Op woensdag 24 mei naar de demonstratie: 11:00 uur Amsterdam Centraal (Victoria hotel)
12:00 uur Utrecht Centraal (Veemarktplein)
12:45 uur Den Bosch Station
Op Hemelvaartsdag 25 mei naar de 'tegentop': 05:45 uur Victoria hotel (nabij Amsterdam Centraal)
06:45 uur Utrecht Centraal (Veemarktplein)
07:45 uur vanaf Breda Centraal, Stationsplein
Met een bijdrage van 25 euro per persoon zijn we uit de kosten, maar dankzij een garantiesubsidie van het Vredesfonds is ook een mindere bijdrage geen probleem. Wel wordt tijdige aanmelding voor de bus zeer op prijs gesteld. Dat kan via info@oorlogisgeenoplossing.nl
Er wordt nog gezocht naar overnachtingsmogelijkheden voor mensen die aan beide activiteiten willen deelnemen. In ieder geval is er een vredes(actie)kamp in (de onmiddellijke omgeving van) Brussel waar mensen ook in de nacht van woensdag op donderdag kunnen overnachten.

 

Bericht van: Oorlog is geen Oplossing