Vredesduif met olijftak in snavel.

vredesactivisten naar Brussel

22-5-2017 Enkele tientallen Nederlandse vredesactivisten zullen op woensdag 24 en donderdag 25 mei a.s. deelnemen aan verschillende acties tegen de NAVO-top die op Hemelvaartsdag in Brussel zal plaatsvinden. De Nederlandse activisten zullen onderweg naar Brussel een korte actie houden bij Vliegbasis Volkel tegen de daar in NAVO-verband gestationeerde Amerikaanse kernwapens.

 

Tijdens de NAVO-top in Brussel wordt het nieuwe, sterk uitgebreide NAVO-hoofdkwartier in aanwezigheid van de Amerikaanse president Donald Trump geopend.Trump noemde de NAVO eerder een "achterhaalde organisatie" en ondanks alle meningsverschillen op andere terreinen, werd die uitspraak wel binnen de vredesbeweging onderschreven.

 

Onder het motto "investeer in vrede, niet in oorlog" zal op woensdag 24 mei vanaf 17.00 uur vanaf station Brussel Noord gedemonstreerd worden voor de vrede en tegen militaire avonturen. Bij de start van deze betoging zal onder andere gesproken worden door Ann Wright, een voormalig kolonel in het Amerikaanse leger die in 2003 ontslag nam uit protest tegen de Irak-oorlog en sindsdien een gevierd vredesactivist is. Op donderdag 25 mei zal vanaf 9.00 uur in het Institut libre Marie Haps (Aarlenstraat 11 in Brussel) een inhoudelijke tegentop worden georganiseerd over onder andere de militaire interventies van de NAVO, de militaire uitgaven, de spanningen met Rusland en nucleaire wapens. Namens de Nederlandse bij het organiserende No To Nato netwerk aangesloten organisatie Oorlog is geen Oplossing zal prof.dr. Kees van der Pijl in het openingspanel spreken over "A Political Economy of the New Cold War".

 

Het internationale No To Nato netwerk organiseerde in 2014 en 2016 ook demonstraties en tegentoppen rond de NAVO-toppen in Wales en Warschau, maar daar waren geen Nederlandse vredesactivisten bij. De besluiten die de NAVO in Wales en Warschau nam, zoals de verhoging van de Europese defensiebudgetten naar 2% van het BBP en de opbouw van een omvangrijke militaire aanwezigheid aan de oostgrens van het NAVO-gebied, leiden echter ook in Nederland tot meer discussie en protest. Oorlog is geen Oplossing heeft dan ook voor deze top in Brussel een bus kunnen regelen waarmee Nederlandse vredesactivisten vanuit Amsterdam, Utrecht en Den Bosch samen naar Brussel reizen.

 

Onderweg naar Brussel zal op woensdagmiddag 24 mei, vanaf ongeveer 13.15 uur, bij de hoofdpoort van luchtmachtbasis Volkel een protestactie worden gehouden tegen de daar nog steeds aanwezige Amerikaanse kernwapens. In plaats van verwijderd en ontmanteld dreigen deze relieken van de Koude Oorlog gemoderniseerd te worden en daarmee hernieuwd deel uit te maken van een NAVO-veiligheidsstrategie die gebaseerd is op wederzijdse afschrikking met totale vernietiging. Oorlog is geen Oplossing verzet zich tegen deze herleving van het Koude-Oorlogsdenken dat door de NAVO met grote voortvarendheid in daden wordt omgezet en bepleit, net als de brede anti-kernwapenbeweging in de jaren '80, een politiek van ontspanning door samenwerking en ontwapening.

 

Voor het programma in Brussel verwijzen we naar https://stopnato2017.org/; voor de activiteiten van Oorlog is geen Oplossing en met name de bus naar Brussel en de actie in Volkel naar http://www.oorlogisgeenoplossing.nl

 

22-5-2017