Vredesduif met olijftak in snavel.

Recent VredesNieuws

De Doomsday Clock blijft op 100 seconden voor het uitbreken van een atoomoorlog staan

21-1-2022 Het Bulletin van de Atomic Scientists kondigde aan dat zijn iconische Doomsday Clock op 100 seconden voor middernacht blijft staan. De klok, die aangeeft hoe dicht de wereld is genaderd tot de vernietiging door de mens veroorzaakte dreigingen van kernwapens en klimaatverandering, blijft het dichtst bij middernacht tot nu toe.
meer lezen

Wij zijn geen terroristen - Kazachstanen verzetten zich met geweldloze actie tegen corruptie

20-1-2022 In een uitgebreid interview op Nonviolence Radio werpen de journalisten Sher Kashimov en Colleen Wood licht op de repressie en manipulatie van vreedzaam protest in Kazachstan. Een opmerkelijk breed geweldloos verzet is door de machtselite misbruikt om onderlinge geschillen te beslechten.
meer lezen

Vredesbetoging tegen de Europese defensietop in Brest

14-1-2022 Van 12 tot 14 januari 2022 kwamen EU-ministers in Brest bijeen voor een defensietop. Ruim 500 vredesactivisten trokken door de straten van Brest om te eisen dat er een eind komt aan de militarisering van Europa. Ze vragen een andere veiligheidspolitiek die afstapt van de confrontatie en bewapening en kiest voor investeringen in de menselijke veiligheid.
meer lezen

Mailactie: Kabinet, maak de stopzetting van steun aan Palestijnse UAWC ongedaan!

13-1-2022 BDS Nederland is een mailactie gestart om te protesteren tegen het kabinetsbesluit om de steun aan de Palestijnse landbouw ontwikkelingsorganisatie UAWC stop te zetten. Dit ondanks dat een onderzoek geen banden met terroristische organisaties aantoonde. U kunt deelnemen aan de mailactie.
meer lezen

Wees correct met foto's, maar laat je niet intimideren door Permission Machine

7-1-2022 De beheersentiteit voor auteursrechten Permission Machine is geen onbekende voor talrijke non-profit-organisaties. De Belgische ondernemingsrechtbank heeft het bedrijf op 3 november 2021 veroordeeld in een zaak die het zelf had aangespannen tegen Kortom, vereniging voor overheids- en socialprofitcommunicatie.
meer lezen

Gemeenteraad van New York neemt wetgeving aan voor kernontwapening

5-1-2022 De gemeenteraad van New York heeft een krachtig pakket wetgeving aangenomen waarin de VS wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij het VN-Verdrag dat kernwapens verbiedt. Er zijn wettelijke verplichtingen in opgenomen op het gebied van desinvestering, onderwijs en beleid inzake kernwapens.
meer lezen

Vijftig Nobelprijswinnaars ondertekenden een eenvoudig voorstel voor de mensheid

3-1-2022 Vijftig Nobelprijswinnaars hebben een eenvoudig voorstel voor de mensheid: de regeringen van alle lidstaten van de VN onderhandelen over een gezamenlijke verlaging van hun militaire uitgaven met 2% per jaar gedurende vijf jaar. Het vrijkomende geld wordt voor de helft besteed aan oplossing van de grote wereldproblemen en komt voor de rest ten goede aan individuele landen.
meer lezen

Twee derde van Europese militaire missies helpen olie- en gastoevoer veilig te stellen

29-12-2021 Bijna twee derde van de militaire missies die Europa onderneemt, zijn erop gericht om olie- en gasvoorraden voor het eigen continent te verzekeren. Dat zegt milieuorganisatie Greenpeace in een nieuw rapport.
meer lezen

Regeerakkoord: Nederland trekt portemonnee open voor NAVO

24-12-2021 Nederland krijgt een nieuwe regering. Het internationale wapenkapitaal kan in zijn handen wrijven. De Defensiebegroting gaat drastisch omhoog, om zo tegemoet te komen aan de NAVO-norm (2% van het bbp). Het regeerakkoord zet ook in op verdere militarisering van de EU.
meer lezen

Onderzoek Vredesactie bevestigt: Turkije bewapent oorlog in LibiŽ

23-12-2021 Onderzoek door Vredesactie bewijst dat Turkije het wapenembargo tegen LibiŽ schendt. Niet alleen worden er veel wapens geleverd, maar Turkije zorgde er ook voor dat 18.000 Syrische huurlingen naar LibiŽ gingen. Bovendien zijn honderden Turkse militairen daar actief als trainers en b.v. dronebestuurder.
meer lezen

Nieuw Humanity House Fonds ondersteunt educatie-, cultuur- en vredesprojecten

21-12-2021 Op de internationale dag van de mensenrechten, maakte Stichting Humanity House het Humanity House Fonds bekend. Vanaf 1 januari 2022 ondersteunt het fonds educatie- en cultuurprojecten die aandacht vragen voor kwesties rondom oorlog, vrede en migratie en die daarmee polarisatie en discriminatie tegengaan.
meer lezen

Van de bergen naar de modder

17-12-2021 "Geniet u van het uitzicht?" "Niet echt," antwoordde hij ernstig en ik schrok van mijn tactloze opmerking. Terwijl mijn ogen omhoog werden getrokken naar de bergen, werden de zijne omlaag getrokken naar een vers litteken in het landschap. De pijpleiding van de Coastal GasLink (CGL) doorklieft de riviervallei, afdalend van de ene bergrug en dan weer stijgend naar de volgende.
meer lezen

Italiaanse vredasactivist Turi Vaccaro opnieuw in de gevangenis

16-12-2021 Onze niet altijd even rechtvaardige rechtsorde heeft besloten vredesactivist Turi Vaccaro wederom achter de tralies te zetten. Dit keer voor acht maanden wegens het beschadigen van een Amerikaanse satelietschotel bij Niscemi. Deze satelietschotel-antenne is een van de belangrijke onderdelen van de voorbereiding van een door drones, en artificiŽle intelligentie te voeren toekomstige (kern-)oorlog.
meer lezen

18 december - internationale migrantendag - protest op de Dam voor vluchtelingen in LibiŽ

15-12-2021 Op 18 december - internationale migrantendag - wordt in verschillende landen aandacht gevraagd voor het protest van migranten van Refugees in Libya voor het UNHCR-gebouw in Tripoli (LibiŽ). Op de Dam in Amsterdam en diverse andere plekken zal actie worden gevoerd in het kader van de Abolish Frontex-campagne.
meer lezen

Onderzoek onthult nieuwe informatie over massamoorden op Palestijnen in 1948

14-12-2021 Historisch onderzoek van de IsraŽlische krant Haaretz en het Akevot Institute for Israeli-Palestinian Conflict Research heeft nieuw licht geworpen op de moordpartijen op Palestijnen tijdens de oorlog van 1948 bij de oprichting van de staat IsraŽl. IsraŽlische strijdgroepen vermoordden toen honderden Palestijnen en verdreven 750 duizend Palestijnen (bijna 60 procent van de bevolking).
meer lezen

Guhdar Zebari's brief uit de gevangenis

10-12-2021 Guhdar Zebari is een onafhankelijke journalist uit Iraaks Koerdistan. Op 22 oktober 2019 werd hij thuis gearresteerd en overgebracht naar een onbekende locatie. In oktober 2021 lukte het hem deze brief de gevangenis uit te smokkelen, geschreven op een leeg sigarettendoosje en die werd vrijgegeven aan de media.
meer lezen

Speciaal nummer Vredesspiraal: Afghanistan laat ons niet los

8-12-2021 Wat hebben we geleerd van twintig jaar oorlog in Afghanistan? Die vraag staat centraal in het thema-nummer van Vredesspiraal, ledenblad van Kerk en Vrede. Het heeft als motto 'Afghanistan laat ons niet los'. Aan het woord komen o.a. luitenant-kolonel Mirjam Grandia en voormalig diplomaat Nikolaos van Dam.
meer lezen

21 december: Online event 'Space Transformers Live' over en voor jonge activisten

7-12-2021 Peace One Day organiseert op 21 december een dynamisch digitaal evenement dat een stem geeft aan de jonge (onder de 30 jaar) activisten, denkers en vernieuwers die werken aan een vreedzamere en duurzamere wereld.
meer lezen

Overdracht van wapens aan kwetsbare staten via de Europese Vredesfaciliteit

3-12-2021 Voortbouwend op een in 2016 gelanceerde algemene strategie, wordt in de EU binnenkort het Strategisch Kompas operationeel. Het dient om de veiligheid en defensie van de EU te versterken. Onderdeel is dat voor het eerst uit gemeenschappelijke middelen (de Europese Vredesfaciliteit) wapens zullen worden geleverd aan kwetsbare staten.
meer lezen

Nieuw geweldloos vredesproject van Nonviolent Peaceforce in Darfur

2-12-2021 Meer dan 60 Darfuri's uit Darfur zijn online getraind in het gebruik van geweldloosheid en het werken aan een vreedzame toekomst in hun gemeenschappen! Nu is ook het eerste team van Nonviolent Peaceforce ter plaatse. Samen gaan ze laten zien dat geweldloze methoden werken, zelfs te midden van een van de gewelddadigste conflicten ter wereld.
meer lezen

Vier advent met Christian Peacemaker Teams

30-11-2021 Om in deze donkere dagen af te tellen naar kerst, heeft Christian Peacemaker Teams een digitale adventskalender samengesteld. Maak kennis met onze projecten, vredeswerkers en partners en deel met ons in geloof, hoop en liefde.
Christian Peacemaker Teams - Nederland

Gekooid als een dier

26-11-2021 In augustus werd Ahmad Abu Monshar tijdens zijn werk voor CPT in Palestina vastgehouden door een IsraŽlische soldaat. Nu kan hij er over vertellen: "Ik werd vastgehouden omdat ik een persoon van kleur ben, een Palestijn, een vredestichter, wat betekent dat ik geen enkel privilege heb.
meer lezen

Rechter erkent ernstige mensenrechtenschendingen Egypte, maar staat wapenexport toch toe

26-11-2021 De rechtbank Den Haag heeft 23 november uitspraak gedaan in een procedure waarin een verbod op wapenexport naar Egypte geŽist werd door vredes- en mensenrechtenorganisaties. De rechter constateerde dat de ernstige mensenrechtensituatie in Egypte "een gegeven" is, maar dat gegeven leidt niet tot een oordeel dat wapenexport niet meer mag plaatsvinden.
meer lezen

13 december: webinar 'De Nederlandse inzet voor een kernwapenvrije wereld'

24-11-2021 Op 13 december organiseert de NVMP een webinar over de Nederlandse inzet voor een kernwapenvrije wereld, de Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag en het verdrag dat kernwapens verbiedt. Vragen zijn o.a. hoe Nederland kan bijdragen aan kernontwapening en welke rol de civil society hierbij kan spelen.
meer lezen

Vlaams Vredesinstituut vraagt de terugtrekking van de kernbommen uit Kleine-Brogel

22-11-2021 Het Vlaams Vredesinstituut, een adviesorgaan van het Vlaams parlement, heeft een duidelijke richting aangegeven in de acties die BelgiŽ moet ondernemen om effectief werk te maken van kernontwapening. Uiteindelijk moet dit leiden tot de terugtrekking van de kernbommen die nu op de vliegbasis Kleine-Brogel klaarliggen.
meer lezen

Nieuwe website met gegevens over militaire uitstoot van broeikasgassen

19-11-2021 Er is de laatste tijd al veel te doen geweest over de uitstoot van broeikasgassen voor militaire doeleinden. Nu is er de site www.militaryemissions.org waarop de militaire emissies van landen staan. Vaak incompleet, want veel landen, waaronder Nederland, zijn niet erg happig op het publiceren ervan.
19-11-2021

IsraŽlische advocaat vraagt om strafrechtelijk onderzoek naar minister van Defensie Gantz

17-11-2021 De IsraŽlische advocaat Eitan Mack heeft gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek te openen naar de bestempeling van zes Palestijnse ngo's als 'terroristisch' door minister van Defensie Benny Gantz. Mack, werkzaam voor de IsraŽlische organisatie Combatants for Peace, riep de openbaar aanklager op de maatregel van Gantz tijdelijk terug te draaien totdat het onderzoek is afgerond.
meer lezen

Nieuw vredesmuseum in Estaing (Frankrijk) met Nederlands tintje

17-11-2021 In Estaing, een klein plaatsje in het zuiden van Frankrijk, is een nieuw vredesmuseum geopend. Dit 'Maison de la paix' heeft een Nederlands tintje want het is gesticht door Petra Keppler, die hier op verschillende plekken in de vredesbeweging actief was en is.
meer lezen

Historische mijlpaal: Europees oliebedrijf aangeklaagd voor oorlogsmisdaden in Soedan

16-11-2021 Na 11 jaar onderzoek heeft het Zweedse Openbare Ministerie op 11 november, besloten om oliebedrijf Lundin Energy aan te klagen voor medeplichtigheid aan internationale misdrijven. De honderdduizenden Zuid-Sudanezen wiens levens verwoest werden vanwege de oorlog om Lundin's olievelden, krijgen uitzicht op rechtvaardigheid.
meer lezen

Vredesorganisaties dringen bij Tweede Kamer aan op een actieve vredespolitiek

16-11-2021 Zeven vredesorganisaties hebben voorafgaand aan de debatten over de begrotingen van Defensie en Buitenlandse Zaken, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin dringen ze o.a. aan op het voorkomen van een Koude Oorlog met China en Rusland, het ondertekenen van het verdrag dat kernwapens verbiedt en hogere ontwikkelingshulp zonder militaire component.
meer lezen