Vredesduif met olijftak in snavel.

VredesNieuws 2009

Turkse asielzoeker moet Griekenland uit, wacht thuis de doodstraf

30-12-2009 In een Atheense gevangenis bevindt zich Ridvan (ĎRidoí) Ceklik. Hij wacht op uitzetting naar Turkije, waar hem waarschijnlijk de dood wacht. Dat is de uiterste consequentie van zijn weigering om als dienstplichtige te vechten in Turks Koerdistan.
meer lezen

Bloedgeld voor oorlogen

22-12-2009 Op 21 december stond vredesactiviste Ellen Barfield in Washington voor de rechter. Ze had op 21 mei bebloede dollarbiljetten rondgestrooid in de zaal waar de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen van de Senaat vergaderde. Ze werd veroordeeld tot 25 dagen gevangenisstraf.
meer lezen

Veteranen VS roepen militairen op Afghanistan te weigeren

22-12-2009 In antwoord op de aankondiging van president Obama op 1 december j.l. dat hij 30.000 manschappen extra naar Afghanistan zou sturen volgt een felle reactie van March Forward!, een vereniging van soldaten en veteranen. Zij roepen op tot dienstweigering en desertie.
meer lezen

Siets Schoonbergen overleden

16-12-2009 Afgelopen zondag is Pais-bestuurslid Siets Schoonbergen op 76-jarige leeftijd overleden. Siets heeft een lange staat van dienst in de vredesbeweging.
meer lezen

Antimiltaristen dringen kazerne in Valencia binnen

9-12-2009 Op 28 november zijn 15 antimilitaristen het NAVO-hoofdkwartier Bťtera in Valencia (Spanje) binnengeraakt. De actie maakte deel uit van een landelijke burgerinspectie die over heel Spanje werd gehouden, in Sevilla, Alicante, Murcia, JaŤn, Barcelona, Madrid, Pamplona and Segovia,
meer lezen

Sinterklaas gearresteerd bij vredesactie

8-12-2009 Sinterklaas betrad vrijdag 4 december met zijn vier Pieten de luchtmachtbasis van het Belgische Kleine Brogel. Ze wilden de Amerikaanse kernwapens, die daar liggen, in de zak steken.
meer lezen

Elise Leijten krijgt Kees Koning Vredesprijs 2009

25-11-2009 Op 3 oktober werd de door PSP'92 ingestelde Kees Koning Vredesprijs uitgereikt aan Elise Leijten. Elise is bekend vanwege haar verklede optreden bij vele vredesacties.
meer lezen

Erelijst 'Gevangenen voor de Vrede'

24-11-2009 Zoals elk jaar publiceert de WRI een lijst van gevangenen voor de vrede met het verzoek aan u er een paar een nieuwjaarsgroet te zenden.
meer lezen

Facebook telt vriendschappen tussen inwoners van IsraŽl en Palestina

23-11-2009 De sociale netwerksite Facebook telt sinds oktober de vriendschappen die afgesloten worden tussen mensen uit verschillende landen en met verschillende geloofs- en politieke overtuigingen. Daarmee wil Facebook vrede promoten.
meer lezen

Commentaar op de Rijksbegroting 2010 door Vrouwen voor Vrede en Wilpf

19-11-2009 Vrouwen voor Vrede en de Wilpf hebben, evenals vorige jaren, een kritisch commentaar geschreven op de begrotingen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Het commentaar is gezonden aan de betreffende Kamercommissies.
meer lezen

Pedagogen voor Vrede opgeheven

13-11-2009 De Vereniging Pedagogen voor Vrede, opgericht in 1984, heeft besloten zich op te heffen. De leden blijven wel meewerken aan het Expertisecentrum voor Vredeseducatie en de site www.vrede-leren.nl.
13-11-2009

Conferentie over lokale strijd om het bestaan en het globale militarisme

12-11-2009 'Nonviolent Livelihood Struggles and Global Militarism: links and strategies' is de titel van een conferentie die van 22 tot 25 januari 2010 wordt gehouden in India. De conferentie wordt georganiseerd door War Resisters International.
meer lezen

Turkse solidariteit met gearresteerde IsraŽlische dienstweigeraars

9-11-2009 Op 30 oktober verzamelde zich een groep Turkse anti-miltaristen voor het IsraŽlische consulaat in Istanbul om samen met War Resisters International de vrijheid te eisen van de IsraŽlische gewetensbezwaarden Efi Brenner en Or Ben-David. Er werd opgeroepen tot totale dienstweigering, ook in Turkije.
meer lezen

Tachtig studenten weigeren bezettersdienst

2-11-2009 Meer dan 80 IsraŽlische studenten hebben aangekondigd dat ze weigeren in het IsraŽlische leger te dienen om wat ze de geschiedenis van onderdrukking in de bezette gebieden van hun natie noemen. De gewetensbezwaarden lazen tijdens een persconferentie in Tel Aviv een brief voor.
meer lezen

Burgers jagen in Texas militaire transportschepen uit hun havens

2-11-2009 Port Militarization Resistance (PMR) is een van onderop werkende coalitie van individuen die zich verzetten tegen het gebruik van onze havens voor militaire doeleinden. PMR blokkeert dan de plaatselijke havens door directe acties van burgerlijke ongehoorzaamheid.
meer lezen

Seeds of Change Festival 2009

26-10-2009 Op 27 september werd de Vredesweek spetterend afgesloten met het tweede Rotterdamse Seeds of Change Festival. Er kon genoten worden van o.a. World Music, vredesdichters, interactief debat, theater, vredesrap en een straattafeldiner.
meer lezen

Startmanifestatie Wereldmars voor Vrede en Geweldloosheid

12-10-2009 Ter gelegenheid van de start van de Wereldmars voor Vrede en Geweldloosheid in Nieuw Zeeland waren er op 2 oktober overal in de wereld manifestaties. In Amsterdam was er een manifestatie op de Dam voorafgegaan door o.a. een fakkeloptocht.
meer lezen

Evert Huisman overleden

12-10-2009 Ons bereikte het bericht dat Evert Huisman op 8 oktober is overleden. Zijn leven is nauw verweven geweest met de Nederlandse vredesbeweging. Hij stond aan de wieg van meerdere vredesorganisaties en droeg met vele publicaties bij aan de verbreiding van een cultuur van vrede en geweldloosheid.
meer lezen

Satire op Palestijnse tv

12-10-2009 5 miljoen Palestijnen keken in september dagelijks naar een satirisch programma waarin de spot werd gedreven met machthebbers. Uniek in de Arabische wereld en dat op de Palestijnse staatstelevisie.
meer lezen

Vredes(kinder)festival in Sittard

30-9-2009 Dit jaar is de Internationale Dag van de Vrede (Day4Peace) voor de tweede keer in Sittard gevierd. Ditmaal met een vredesfestival speciaal gericht op kinderen. Pais organiseerde het, de gemeente Sittard-Geleen gaf subsidie.
meer lezen

Petitie voor steun aan vernielers wapenfabriek en wapenboycot IsraŽl

15-9-2009 In januari 2009 richtte een groep vredesactivisten vernielingen aan in een Engelse fabriek die wapens maakte voor gebruik door IsraŽl in Gaza. Binnenkort moeten ze terechtstaan. U kunt hen steunen door een petitie te ondertekenen op: www.petitiononline.com/decom1/petition.html.
meer lezen

Installatie tegen de wapenhandel op Trafalgar Square

10-9-2009 Kunstenares Quinnie gebruikte het uur dat zij de beschikking kreeg over een lege sokkel op Trafalgar Square voor een protest tegen de wapenhandel. U kunt zien hoe zij dat uur vulde op: www.oneandother.co.uk/participants/Quinnie.
meer lezen

Geweldloos verzet en machtspolitiek

7-9-2009 Heden verscheen het boek: 'Civil Resistance and Power Politics: The Experience of Nonviolent Action from Gandhi to the Present'. Dit boek behandelt de geweldloze campagnes die in de afgelopen eeuw de loop van de geschiedenis mede bepaalden.
meer lezen

Vredesvlaggen op Veteranendag

26-8-2009 Op 27 juni was het Veteranendag. De veteranen defileerden. Vredesvlaggen langs de route werden niet getolereerd en door de politie verwijderd. Vredesbeweging en vredesmacht gaan kennelijk niet samen.
meer lezen

Database vredesorganisaties

20-8-2009 Goed bijgehouden contactgegevens van vredesorganisaties van over de hele wereld vindt u in Housemans World Peace Database. Deze database is online beschikbaar via www.housmans.info.
meer lezen

Militair oefenterrein Schweinrich vrijgegeven.

13-8-2009 De Duitse vredesbeweging en omwonenden voerden er jaren actie voor en nu is het gelukt. Het militaire oefenterrein Schweinrich wordt teruggegeven aan de natuur.
meer lezen

Anti-kernwapenactivisten bezetten verkeerstoren vliegbasis Volkel

6-8-2009 Activisten van Ontwapen! hebben op 6 augustus 2009 de verkeerstoren van de luchtmachtbasis Volkel bezet. Zij protesteren daarmee tegen de daar aanwezige atoombommen op de dag dat de atoombom op Hiroshima herdacht wordt.
meer lezen

Triatleten voor Vrede

6-8-2009 Op 2 en 3 augustus namen 4 toegewijde Triathletes for Peace deel aan de London Triathlon. Ze haalden allen de eindstreep in tijden die helemaal niet slecht waren. Doel van hun optreden is geld inzamelen voor War Resisters International.
meer lezen

Protest tegen kickboksen op vredesmanifestatie

17-7-2009 Vanuit verschillen delen van de vredesbeweging, waaronder Pais en Geweldloze Kracht, is geprotesteerd tegen het opnemen van kickboksen in het programma van de door People Building Peace voor 21 september georganiseerde vredesmanifestatie.
meer lezen

Nieuwe brochure over de muur die IsraŽl bouwt

13-7-2009 United Civilians for Peace lanceerde op 9 juli de nieuwe brochure 'Over de muur'. Hierin leest u alles over de gevolgen van de muur die IsraŽl bouwt op de Westelijke Jordaanoever, de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof en de rol van Nederland.
meer lezen

IsraŽl entert schip met hulp voor Gaza

1-7-2009 De IsraŽlische marine heeft op 30 juni 2009 een schip van de Free Gaza Movement geŽnterd dat met hulpgoederen op weg was naar Gaza.
meer lezen

Vrede Leren

19-6-2009 Het Platform Vredescultuur en de Stichting VredesWetenschappen hebben een website gelanceerd over vredeseducatie: www.vrede-leren.nl.
meer lezen

Mondiale Vredesindex 2009

11-6-2009 Voor derde keer is er een wereldwijde vredesindex opgesteld die aangeeft in welke mate landen er in slagen een duurzaam vreedzame samenleving te organiseren. Het blijkt er in de wereld niet vreedzamer op geworden te zijn in 2008.
meer lezen

Beter Geweldloos

10-6-2009 Nadat de 1e druk snel was uitverkocht is nu de 2e herziene druk verschenen van het boekje 'Beter Geweldloos'. Hierin worden 9 aspecten van geweldloosheid beschreven met een inventarisatie organisaties, trainingen en informatie die daar over gaan.
meer lezen

Afghanistan 2001-2008

4-6-2009 Catalaanse vredesactivisten hebben een goed overzichtsrapport samengesteld over Afghanistan, met cijfers over troepeninzet, slachtoffers, juridische inbedding en alternatieven voor militaire inzet. Er is een Engelstalige pdf beschikbaar op www.vredesmuseum.nl/download/afghanistan2008.pdf.
4-6-2009

Nieuwe website voor de afschaffing van buitenlandse militaire bases

1-6-2009 Het No-Bases Network lanceerde onlangs een nieuwe website www.no-bases.org. De website brengt dagelijks nieuws en analyses m.b.t. het systeem van militaire controle door bases en ontwikkelingen rond specifieke bases.
meer lezen

Jaarlijkse bijeenkomst European Bureau for Conscientious Objection op Cyprus

1-6-2009 Op 16 mei werd op Cyprus de jaarlijks bijeenkomst gehouden van het Europese Bureau voor Dienstweigering. Rond deze bijeenkomst waren tal van demonstraties en ander activiteiten georganiseerd.
meer lezen

Actie tegen investeren pensioenfondsen in wapens

13-5-2009 Opgeluisterd door gezang van de Raging Grannies heeft de Campagne tegen Wapenhandel gisteren de Algemene Ledenvergadering van Bedrijfstakpensioenfondsen oproepen niet te investeren in wapens.
meer lezen

7 IsraŽlies gearresteerd wegen aanzetten tot dienstweigering

27-4-2009 De IsraŽlische politie heeft 7 mensen gearresteerd wegens betrokkenheid bij de websites New Profile en Target 21. Deze websites zouden aanzetten tot dienstweigering.
meer lezen

De dienstplicht maakt nog steeds slachtoffers

25-4-2009 In het blad Platform van april j.l. plaatste ABVA-KABO een oproep aan alle Nederlanders, die tot 1996 dienstplichtig zijn geweest of werkzaam zijn geweest bij het ministerie van Defensie om zich te melden.
meer lezen

70% Palestijnse jongeren tegen geweld

17-4-2009 Uit een VN-onderzoek blijkt dat 70% van de Palestijnse jong-volwassenen geloven dat het gebruik van geweld niet erg helpt bij het oplossen van het Palestijns-IsraŽlische conflict. Slechts 8% gelooft dat geweld een belangrijk middel is.
meer lezen

Oorlogsmisdaden in Gaza-oorlog

17-4-2009 De VN-rapporteur Richard Falk bracht in februari een rapport uit over de schendingen van de mensenrechten in de Gaza-oorlog. Hij toont aan de vooral IsraŽl zich daaraan op grote schaal schuldig heeft gemaakt.
meer lezen

Paasmarsen in Nederland en Duitsland

15-4-2009 Traditioneel worden zowel in Nederland als in Duitsland met Pasen vredesmarsen gehouden. Dit jaar stonden ze in het teken van 60 jaar NAVO.
meer lezen

Paasmars tegen de NAVO - loopt allen mee

3-4-2009 Op 13 april wordt in Den Haag een Paasmars gehouden. De mars wordt georganiseerd door het Haags Vredesplatform, Stop de NAVO en de Wereldmars voor Vrede en Geweldloosheid. De mars vindt plaats een week na de NAVO-top en heeft dan ook de NAVO als thema.
meer lezen

Burgerinitiatief 'Sloop de Muur'

3-4-2009 Een aantal organisaties en personen zijn een burgerinitiatief gestart om de kwestie van de muur die IsraŽl heeft gebouwd op Palestijns gebied aan de orde te krijgen in de Tweede Kamer. Daar moet dan voor het eerst worden gesproken over sancties tegen IsraŽl.
meer lezen

Tegen totalitair regime in Straatsburg

3-4-2009 De Franse advocatenbond SAF geeft kennis van zijn ongerustheid over de veelvouden van schennissen van het recht en van de pogingen daartoe die bij de voorbereiding van de organisatie van de NAVO-top in Straatsburg zijn aangewend.
meer lezen

Oproep van medici voor een wereld zonder kernwapens

31-3-2009 Meer dan 300 van de meest vooraanstaande medici ter wereld roepen in een gezamenlijke brief de presidenten Obama en Medvedev op een einde te maken aan het tijdperk van nucleaire wapens.
meer lezen

Veel vredesdemonstraties op 21 maart

24-3-2009 Op 21 maart waren er veel vredesdemonstraties zowel in Europa als in de VS. In Europa waren ze gericht tegen de NAVO en in de VS tegen de militaire aanwezigheid in Irak en Afghanistan.
meer lezen

Zweedse vredesactivisten krijgen 4 maanden gevangenisstraf

17-3-2009 Anna Andersson en Martin Smedjeback drongen de fabriek van Saab Bofors binnen en vernielden 14 granaatwerpers. Nu zijn ze daarvoor veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf. De gevraagde schadevergoeding kreeg Saab echter niet.
meer lezen

Filmpje over training voor acties tegen NAVO

12-3-2009 Op 8 maart werd in Straatsburg een openbare training gehouden voor de latere acties bij de viering van het 60-jarig bestaan van de NAVO. Een filmverslag van de training vindt u op: www.cinerebelde.org/block-nato-strasbourg-2009-p-85.html?language=en
12-3-2009

OfficiŽle en werkelijke doelen, Irak en Afghanistan

6-3-2009 In de Nieuwsbrief van het HVB stond een interview met Rob de Wijk. Deze deed daarin enkele opmerkelijke uitspraken over de verschil tussen de officiŽle en de werkelijke doelen van het Westerse militaire optreden in Irak en Afghanistan.
meer lezen

Holocaust tentoonstelling in Palestina

6-3-2009 In het dorpje Naalin, op de door IsraŽl bezette West Oever, organiseerden Palestijnen een tentoonstelling ter herdenking van de meest tragische gebeurtenis uit de geschiedenis van de Joden, de Holocaust.
meer lezen

Vrouwenvredeskamp in Aldermaston wint rechtzaak

6-3-2009 De vrouwen van het bekende vredeskamp bij de kernwapenfabriek in Aldermaston mogen daar blijven. De verordening die kamperen daar verbood is door de rechter onrechtmatig verklaard.
meer lezen

Shut down NATO

6-3-2009 Het februari-nummer van The Broken Rifle, het blad van de WRI, is bijna geheel gewijd aan de NAVO en de internationale acties rond het 60-jarig bestaan ervan.
Dit speciale nummer is te downloaden van: wri-irg.org/pubs/br81-en.htm
6-3-2009

Handtekeningenactie van IKV Pax Christi tegen kernwapens

4-3-2009 Een kernwapenvrije wereld is bovenal een kwestie van politieke wil. Die lijkt momenteel te ontbreken en daaraan wil IKV Pax Christi iets doen met een handtekeningenactie op internet. Een uitgebreid rapport onderbouwt de actie.
meer lezen

Handgranaat naar bijeenkomst anti-militaristen in Griekenland

27-2-2009 In de avond van 24 februari 2009 werd er een handgranaat geworpen naar een raam van het gebouw waarin een protestbijeenkomst gaande was tegen het nieuwe bewapeningsplan voor het Griekse leger.
meer lezen

Proces tegen de staat!

27-2-2009 Op maandag 16 februari vond het proces plaats van de Stichting Tribunaal voor de Vrede tegen de staat om een uitspraak te krijgen over de onrechtmatigheid van het gebruik van kernwapens.
meer lezen

Handbook for Nonviolent Campaigns

25-2-2009 War Resisters International stelde een Handboek voor Geweldloze Actie samen. Het is een praktische handleiding met vele ideeŽn voor het opzetten van geweldloze acties en het trainen daarvoor. Er is ook een internetversie.
meer lezen

Studenten kunnen dingen naar scriptieprijs 'Visies op Vrede'

23-2-2009 In 2009 zal voor de tweede keer de scriptieprijs 'Visies op Vrede' worden uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van de vredesorganisatie IKV Pax Christi en de Stichting VredesWetenschappen.
meer lezen

Radiomasten luchtmachtbasis Nieuw Milligen bezet

14-2-2009 De actiegroep Ontwapen! heeft op 13 februari, twee masten op het militaire terrein Nieuw Milligen op de Veluwe bezet. De actie richtte zich tegen de vestiging van een nieuw mobiel station voor luchtmachtoperaties genaamd DARS.
meer lezen

Huis van Afgevaardigden erkent invloed Gandhi op Martin Luther King

14-2-2009 Het Huis van Afgevaardigden in de VS heeft een resolutie aangenomen ter herdenking van het bezoek dat King 50 jaar geleden bracht aan India. Daarin wordt de grote invloed erkend die het denken van Gandhi had op de geweldloosheid van King.
meer lezen

Een Vredesbos voor Hasselt

10-2-2009 In Hasselt is op 9 november 2008 een Vredesbos aangeplant. De hoofdstad van het Belgische Limburg bijt hiermee de spits af van het Vredesbossenproject, dat acht Vredesbossen in Vlaanderen zal aanplanten.
meer lezen

Indonesische kunst

8-2-2009 Op 8 februari werd in de galerie Heden in Den Haag een ludieke tentoonstelling geopend van Wimo Ambaya Balang, waarin de aandacht werd gevestigd op de gewelddadige inval van het Nederlandse leger in IndonesiŽ in het begin van 1949.
meer lezen

NVMP veroordeelt het gebruik van witte fosfor in oorlogen

3-2-2009 De NVMP veroordeelt het gebruik van witte fosfor door IsraŽlische troepen in de
Gazastrook en roept op tot een internationaal verbod op het gebruik ervan.
meer lezen

FRONTEX, de migrantenjagers van de Europese Unie,

28-1-2009 De plannen voor een Europees leger staan niet op zichzelf. Ook politie-eenheden krijgen paramilitaire bevoegdheden. FRONTEX is hiervan een voorbeeld. Zijn taak is vreemdelingen weren en op deze manier het Fort Europa vrij houden van smetten. Lees en huiver!!!
meer lezen

Cartoons en tekeningen van Peleia

23-1-2009 In het Vredesmuseum op Internet zijn tekeningen en cartoons met een vredesthema te zien. Ze zijn van de hand van de kunstenaar Peleia, die ook beschikbaar is voor het maken van stoeptekeningen. Zie: www.vredesmuseum.nl/galerie/peleia.php
23-1-2009

Vredeactivisten beschadigen wapenfabriek om Gaza

19-1-2009 7 mannen en 2 vrouwen hebben op 17 januari 2009 in een fabriek in het Engelse Sussex computers en machines vernield, om te voorkomen dat deze voortgaat met het leveren van wapenonderdelen aan IsraŽl voor gebruik in Gaza.
meer lezen

IsraŽlische marine jaagt schip met artsen en hulpgoederen voor Gaza weg

19-1-2009 De IsraŽlische marine dreigde op 15 januari te schieten op een onbewapend schip dat met waarnemers. journalisten, artsen en hulpgoederen onderweg was naar Gaza. Het schip werd gedwongen terug te keren naar Cypres.
meer lezen

WRL veroordeelt Gaza-conflict

16-1-2009 De WRL, zusterorganisatie van Pais in de VS, heeft een verklaring uitgegeven over de oorlog in Gaza. Daaruit blijkt duidelijk hoe pacifisten hierover denken en welke oplossingen zij hebben.
meer lezen

Treinstaking in Noorwegen uit protest tegen IsraŽlisch optreden in Gaza

12-1-2009 Op 8 januari 2009 stonden alle treinen in Noorwegen en alle trams en metrotreinen in Oslo 2 minuten stil uit protest tegen de IsraŽlische invasie van Gaza.
meer lezen

Petitie 'Stop geweld in Gaza!'

8-1-2009 United Civilians for Peace heeft een petitie opgesteld waarin de regering wordt gevraagd ook het IsraŽlische geweld te veroordelen.
U kunt de petitie tekenen op www.stopgeweldingaza.nl.
meer lezen

Van Agt: 'Laat VN oorlogsmisdaden Gaza onderzoeken'

8-1-2009 Nederland moet het initiatief nemen tot een VN-onderzoek naar oorlogsmisdaden in Gaza. Dat zegt Dries van Agt, daartoe geÔnspireerd door o.a. bisschop Tutu. Hij maakt korte metten met de argumenten van de regering om IsraŽl te blijven steunen.
meer lezen