Vredesduif met olijftak in snavel.

Vredesdialoog in Oekra´ne

22-2-2022 In de NRC van 15 februari verscheen een ingezonden brief geschreven door May-May Meijer van Peace SOS en Yurii Sheliazhenko van de Oekra´ense vredesbeweging. Daarin wordt gesteld dat de escalatie naar een grootschalige oorlog in Oekra´ne onnodig is en zowel het Westen als het Oosten een gezamenlijke verantwoordelijkheid delen om deze te vermijden.

 

Tekst van de brief:

á

De escalatie naar een grootschalige oorlog in Oekra´ne is onnodig, en zowel het Westen als het Oosten delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze te vermijden. Beide grootmachten willen Oekra´ne bezitten en claimen hun 'recht' om hun dodelijke wapens, troepen en bases te concentreren waar ze maar willen, zo dicht bij elkaar als ze willen.

á

Oekra´ne zou zich bij geen van beide grootmachten militair moeten aansluiten. Europese landen dienen hierop aan te dringen om oorlog te voorkomen. Europese landen moeten tevens de vraag van de NAVO om meer militaire uitgaven afwijzen, en alle landen dienen het Verdrag op het Verbod van Kernwapens te ondertekenen.

á

Verder dienen de Minsk-akkoorden te worden nageleefd; die akkoorden maakten een einde aan de gevechten tussen de pro-Russische separatisten en Kiev. Alleen hebben Oekra´ne en Rusland een verschillende interpretatie van de 'speciale status' die de rebellenrepublieken onder de afspraken zullen krijgen. Rusland gaat uit van zelfbestuur, terwijl Kiev de gebieden slechts een beperkte vorm van zelfbestuur wil geven. Wat ons betreft dient er in Oekra´ne een inclusieve vredesdialoog plaats te vinden over vrede, rechtvaardigheid en de toekomst. Zo'n dialoog kan de weg vrij maken voor besluitvorming.

á

Laten wij ons in ieder geval samen inzetten voor vrede via dialoog. Voor een Oekra´ne, een wereld, waarin alle kinderen kunnen spelen.

á

May-May Meijer, Peace SOS
Yurii Sheliazhenko, World Beyond War (Oekra´ne)

Bron: Peace SOS