Vredesduif met olijftak in snavel.

Verklaring van Athene

20-5-2022 Een groep internationale progressieve leiders heeft begin mei een verklaring vrijgegeven waarin wordt aangedrongen op een dringende terugtrekking van de Russische troepen uit OekraÔne, een wereldwijd einde aan het "ongebreidelde militarisme" en het opzetten van een beweging om te strijden voor duurzame vrede en een planeet die gevrijwaard blijft van een klimaatcatastrofe.

 

De Verklaring van Athene werd voorgesteld op een persconferentie in de Griekse hoofdstad door de Turkse auteur Ece Temelkuran, Brits parlementslid en voormalig Labour-leider Jeremy Corbyn en voormalig Grieks minister van FinanciŽn en leider van de MeRA25-partij Yanis Varoufakis.

"Ons doel hier," zei Corbyn, "is om een stem voor vrede te laten horen."

De verklaring in zijn geheel:

* Wij staan achter het volk van OekraÔne, zoals wij achter ieder volk staan dat lijdt onder invasie, ontheemding en bezetting.

* Wij eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren, de terugtrekking van de Russische troepen en een alomvattend vredesverdrag onder de garantie van de Europese Unie, de Verenigde Staten en Rusland, en onder auspiciŽn van de Verenigde Naties.

* Wij dringen aan op eerbiediging van het internationaal recht en van alle vluchtelingen, wier rechten beschermd moeten worden en een veilig onderkomen moeten kunnen vinden, ongeacht hun etnische afkomst, godsdienst...

* Wij verzetten ons tegen de verdeling van de wereld in rivaliserende blokken die investeren in ongebreideld militarisme, hypermoderne massavernietigingswapens en een nieuwe Koude Oorlog.

* Wij geloven dat duurzame vrede alleen kan worden bereikt door alle militaire blokken te vervangen door een inclusief internationaal veiligheidskader dat spanningen deŽscaleert, vrijheden uitbreidt, armoede bestrijdt, uitbuiting beperkt, sociale en milieurechtvaardigheid nastreeft en een einde maakt aan de overheersing van het ene land door het andere.

Met deze gedachten in het achterhoofd roepen wij democraten over de hele wereld op hun krachten te bundelen in een nieuwe Niet-Gebonden Beweging. In deze context zien wij niet-gebonden, democratische en soevereine naties die samenwerken als de weg naar duurzame vrede, naar een wereld die een klimaatcatastrofe kan afwenden en de volgende generatie een echte kans kan bieden de voorwaarden te scheppen voor een wereldwijd gedeelde welvaart.

Een uitgebreider artikel over deze verklaring verscheen in De Wereld Morgen.

Bron: De Wereld Morgen