Vredesduif met olijftak in snavel.

Brief Russische ambassadeur

27-5-2022 Vredesplatform Heerlen heeft een brief aan de Russische ambassadeur gestuurd. Daarin een oproep om de oorlog in Oekraïne te stoppen, tenminste door per direct een eenzijdige wapenstilstand in acht te nemen zonder voorwaarden vooraf. Vervolgens zouden de inhoudelijke geschillen besproken kunnen worden.

 

Tekst van de brief:

 

Hooggeachte heer Shulgin,

 

Wij, leden van het Vredesplatform Heerlen, nemen de vrijheid om uw aandacht te vragen voor het volgende. U bent ambassadeur van de Russische Federatie in Nederland. U vertegenwoordigt daarmee het staatshoofd van de Russische federatie, Vladimir Vladimirovitsj Poetin.
Wij gaan ervanuit dat u vanuit uw functie van diplomaat persoonlijk de voorkeur heeft voor het oplossen van conflicten tussen landen met diplomatieke middelen. Wij verwachten van u dat u ook het voeren van de dialoog tussen landen wil bevorderen. Wij nemen aan dat het bij uw functie als ambassadeur hoort dat u boodschappen vanuit het land waar u werkzaam bent, ter kennis brengt van uw staatshoofd.

 

Sinds 24 februari 2022 heeft de Russische federatie via een militaire operatie Oekraïne aangevallen en heeft uw land grote delen van dit land bezet. Deze oorlog woedt nog steeds in hevige mate, er zijn talloze slachtoffers en grote delen van de Oekraïne zijn en worden vernield. Ook constateren wij dat deze oorlog een uitputtingsslag is, waarbij ook aan Russische zijde veel doden te betreuren zijn. Naar onze mening kent deze oorlog alleen maar verliezers en is ook voor de Russische Federatie en haar bevolking zeer nadelig. Wij zijn ervan overtuigd dat deze oorlog volkomen zinloos is.

 

Wij verzoeken u dan ook er bij uw staatshoofd Vladimir Poetin op aan te dringen om de oorlog in Oekraïne te stoppen, tenminste door per direct een eenzijdige wapenstilstand in acht te nemen zonder voorwaarden vooraf. Vervolgens moet het mogelijk zijn om alle inhoudelijke verschillen van mening van de Russische Federatie met Oekraïne en wellicht ook met de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie op vreedzame wijze te bespreken. Wellicht wordt op deze wijze ook weer geleidelijk het wederzijdse vertrouwen hersteld en kunnen landen op termijn weer een normale relatie onderhouden op basis van de vele internationale afspraken die ook de Russische Federatie mee heeft onderschreven.

 

Wij hopen dat onze vredeswens op een positieve wijze door u wordt ontvangen en dat u deze overbrengt bij uw staatshoofd Vladimir Poetin.

 

In afwachting van uw reactie, danken wij u bij voorbaat voor uw aandacht. Wij wensen u alle succes toe bij het herstellen van de vrede in Oekraïne.

 

Met wereldvredegroet,
Vredesplatform Heerlen

 

Voorbeeldbrief die andere organisaties of personen kunnen gebruiken.

Bron: Vredesplatform Heerlen