Vredesduif met olijftak in snavel.

Deserteurs en dienstweigeraars

22-9-2022 Op 21 september, de internationale Dag van de Vrede, lanceerde een coalitie van 4 internationale vredesorganisaties een petitie-campagne om deserteurs en gewetensbezwaarden uit Rusland, Belarus en Oekraïne internationale bescherming en asiel te bieden. U kunt de petitie ook tekenen.

 

Deze organisaties zijn: International Fellowship of Reconciliation, European Bureau for Conscious Objection, Connection e.V. and War Resisters' International. Als Nederlandse afdeling van WRI ondersteunt Vredesbeweging Pais deze petitie van harte en roept iedereen op deze mede te ondertekenen.

 

Naar schatting 100.000 dienstplichtigen en deserteurs in Rusland hebben geweigerd om deel te nemen aan de oorlog. Ongeveer 22.000 dienstplichtigen in Belarus hebben hun land verlaten. Allen riskeren vervolging en een gevangenisstraf van enkele jaren. In Oekraïne is het recht om dienst te weigeren opgeheven en zijn de grenzen gesloten voor mannen tussen 18 tot 60 jaar. Meer dan 100.000 hebben desondanks het land moedwillig verlaten. De Europese Unie biedt hen tijdelijke bescherming. De petitie eist dat het recht om dienst te weigeren volledig gewaarborgd wordt in Oekraïne.

 

Met deze petitie willen we een duidelijk teken afgeven van steun aan deserteurs en gewetensbezwaarden. Grenzen moeten geopend worden voor allen die deelname aan oorlog weigeren en blootstaan aan grote persoonlijke risico's.

 

De petitie is hier te vinden.

Bron: Connection e.V.