Vredesduif met olijftak in snavel.

Oekraïne: onderhandelen nu!

20-6-2023 Het Platform tegen de Oorlog in Oekraïne gaf een nieuwe verklaring uit onder de titel "Oekraïne-oorlog: onderhandelen nu!" Het Platform is betrokken bij het protest dat iedere 24e van de maand op het Spui in Amsterdam wordt aangetekend tegen de Russische inval in Oekraïne en tegen de dreigende escalatie van de oorlog. De verklaring kan meeondertekend worden door organisaties en personen.

 

U kunt hier ondertekenen.

 

Tekst van de verklaring:

 

Oekraïne-oorlog: onderhandelen nu!

 

Nieuwe verklaring 18 mei 2023

 

In februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen en pleegde daarmee een daad van militaire agressie die wij ten zeerste veroordelen. De inval van het Russische leger in Oekraïne vormt een ernstige inbreuk op de internationale rechtsorde en Oekraïne heeft dan ook het volste recht om zich daartegen te verdedigen.

 

Tegelijkertijd zien we dat de verhoudingen tussen Oost en West door het oorlogsgeweld inmiddels op een gevaarlijk dieptepunt zijn beland. De huidige geweldsexplosie vergroot het risico op een directe militaire confrontatie tussen Rusland en de NAVO, twee nucleair bewapende grootmachten. Een dergelijke escalatie kan mogelijk rampzalige gevolgen hebben voor het leven op aarde. Wij veroordelen de roekeloosheid waarmee zowel de Russische regering als de regeringen van de NAVO-landen in deze oorlog roulette spelen met de toekomst van de mensheid.

 

Ondanks de hoge kosten in mensenlevens en de mogelijke catastrofale gevaren die aan deze oorlog verbonden zijn, lijkt geen van beide partijen vooralsnog bereid om een stap terug te doen. Integendeel, er is sprake van een voortdurende escalatie, zowel in retoriek, bewapening als intensiteit van het geweld. Rusland wil tactische kernwapens in Belarus (Wit-Rusland) plaatsen terwijl de VS hun kernwapenarsenaal in West-Europa uitbreiden en moderniseren.

 

De verschrikkingen van oorlog werken generaties lang door in de families van de slachtoffers. Het is onze verantwoordelijkheid om al het mogelijke te doen om een verdere geweldsescalatie te voorkomen. Het is tijd voor diplomatie. Een duurzame vrede kan alleen ontstaan als de regeringen van Rusland, de VS en de EU met elkaar gaan praten om het eens te worden over een internationale structuur waarbinnen de veiligheid van alle landen, inclusief Oekraïne gegarandeerd is.

 

Daarom doen wij een oproep aan de Nederlandse regering:
· Verlaat de politiek van escalatie en zoek actief naar een diplomatieke oplossing voor de oorlog in Oekraïne, waarbij de soevereiniteit van dat land gewaarborgd wordt.
· Benoem een EU-vredesgezant die de mogelijkheden verkent voor een diplomatieke oplossing.
· Gebruik de invloed van Nederland in de EU om een internationale conferentie tussen de strijdende partijen te organiseren, met als inzet het maken van afspraken over een gemeenschappelijk, permanent en duurzaam veiligheidskader.

Bron: Platform tegen de oorlog in Oekraïne