Vredesduif met olijftak in snavel.

Oekraïense vredesactivist

22-8-2023 Het Europees Bureau voor Gewetensbezwaren (EBCO), War Resisters' International (WRI), de International Fellowship of Reconciliation (IFOR) en Connection e.V. veroordelen met klem de veroordeling van Yurii Sheliazhenko, een bekende gewetensbezwaarde, pacifist en uitvoerend directeur van de Oekraïense Pacifistische Beweging.

 

Tekst van de verklaring:

 

Het Europees Bureau voor Gewetensbezwaren (EBCO), War Resisters' International (WRI), de International Fellowship of Reconciliation (IFOR) en Connection e.V. veroordelen met klem de veroordeling van Yurii Sheliazhenko, een bekende gewetensbezwaarde, pacifist en uitvoerend directeur van de Oekraïense Pacifistische Beweging. De mensenrechtenverdediger en advocaat kreeg op 15 augustus 2023 gedeeltelijk huisarrest opgelegd door de Solomyanskyi District Court in Kiev.

 

Yurii Sheliazhenko is een politieke gevangene die alleen gevangen zit omdat hij op vreedzame wijze uiting heeft gegeven aan zijn oprechte pacifistische standpunten. Hij moet onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten en alle aanklachten tegen hem moeten worden ingetrokken. De Oekraïense autoriteiten moeten het recht op vrijheid van meningsuiting respecteren en een einde maken aan het harde optreden tegen Yurii Sheliazhenko en de Oekraïense Pacifistische Beweging.

 

We herinneren de Oekraïense regering eraan dat pacifisme geen misdaad is in democratische staten. We eisen dat de mensenrechten volledig worden beschermd, met inbegrip van het recht op gewetensbezwaar, dat deel uitmaakt van het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, dat onder andere wordt gewaarborgd in artikel 9 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR). Dit recht is onschendbaar onder artikel 4(2) van het ICCPR, zelfs in tijden van noodtoestand.

 

We veroordelen krachtig alle pesterijen en intimidatiepogingen tegen Yurii Sheliazhenko en de Oekraïense Pacifistische Beweging. We veroordelen ook krachtig alle gevallen van gedwongen rekrutering en zelfs ontvoering van dienstplichtigen voor de legers die betrokken zijn bij de oorlog in Oekraïne en alle vervolgingen van gewetensbezwaarden, deserteurs en geweldloze tegenstanders van oorlog in Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en elders.

 

Wij steunen het voornemen van het Internationaal Vredesbureau om drie organisaties die zich inzetten voor het recht op gewetensbezwaren te nomineren voor de Nobelprijs voor de Vrede 2024: de Russische Beweging voor Gewetensbezwaren, de Oekraïense Pacifistische Beweging en de Wit-Russische organisatie Nash Dom.

 

Chronologie

 

11 augustus 2022: Strafrechtelijke vervolging van Yurii Sheliazhenko, uitvoerend directeur van de Oekraïense Pacifistische Beweging, onder het voorwendsel van het anti-Oekraïense karakter van zijn activiteiten ter verdediging van de mensenrechten, in het bijzonder juridisch advies over het recht op dienstweigering.

 

21 september 2022, Internationale Dag van de Vrede: de Oekraïense Pacifistische Beweging komt bijeen en neemt een verklaring aan met de titel "Vredesagenda voor Oekraïne en de wereld".

 

3 augustus 2023: Yurii Sheliazhenko, uitvoerend directeur van de Oekraïense Pacifistische Beweging, wordt aangeklaagd op beschuldiging van het "rechtvaardigen van Russische agressie", waarbij hij als enige "bewijs" de verklaring van 21 september 2022 aanvoert waarin de Russische agressie expliciet wordt veroordeeld. De Oekraïense veiligheidsdienst breekt in in de flat van Yurii Sheliazhenko en voert een illegale huiszoeking en inbeslagname uit. De dienst vindt niets strafbaars en neemt zijn telefoon, computer en enkele documenten van de Oekraïense Pacifistische Beweging in beslag.

 

3 augustus 2023: World BEYOND War lanceert een petitie aan de Oekraïense regering met de titel "Oproep aan de Oekraïense regering om de vervolging van vredesactivist Yurii Sheliazhenko te stoppen".

 

4 augustus 2023: Het Internationaal Vredesbureau (IPB) kondigt aan drie organisaties die zich richten op het recht op gewetensbezwaren te willen nomineren voor de Nobelprijs voor de Vrede in 2024: de Russische Beweging van Gewetensbezwaarden, de Oekraïense Pacifistische Beweging en de Wit-Russische organisatie Nash Dom.

 

4 augustus 2023: EBCO, WRI, IFOR en Connection e.V. brengen een gezamenlijke persverklaring uit als onderdeel van de #ObjectWarCampaign met de titel "Aan de Oekraïense regering: laat de aanklachten tegen Yurii Sheliazhenko vallen".

 

4 augustus 2023: Het Internationaal Vredesbureau geeft een persbericht uit met de titel "Wij protesteren tegen de onwettige huiszoeking en inbeslagname van de flat van Yurii Sheliazhenko in Kiev".

 

5 augustus 2023: EBCO-voorzitter ontmoet Yurii Sheliazhenko en zijn advocaat Svitlana Novytska tijdens hun mensenrechten-monitoringmissie naar Kiev.

 

7-9 augustus 2023: Yurii Sheliazhenko wordt gedagvaard voor ondervraging.

 

7 augustus 2023: De EBCO-voorzitter ontmoet de hoofdonderzoeker van de onderzoeksafdeling van de Oekraïense veiligheidsdienst, maar mag volgens de Oekraïense wet niet deelnemen aan het verhoor.

 

7 augustus 2023: EBCO geeft een video-interview vrij met Yurii Sheliazhenko in Kiev.

 

8 augustus 2023: De hoofdonderzoeker van de afdeling Onderzoek van de Veiligheidsdienst van Oekraïne dient, in overeenstemming met de openbare aanklager van het Openbaar Ministerie in Kiev, een verzoek in bij de rechtbank voor het opleggen van een preventieve maatregel in de vorm van 24-uurs huisarrest gedurende 60 dagen tegen Yurii Sheliazhenko.

 

15 augustus 2023: De onderzoeksrechter van de Solomyanskyi districtsrechtbank van Kiev wijst het verzoek in openbare rechtszitting gedeeltelijk toe en beveelt dat Yurii Sheliazhenko onder huisarrest wordt geplaatst en zijn woning niet mag verlaten tussen 22.00 uur en 6.00 uur de volgende dag tot en met 11 oktober 2023, met uitzondering van het verlaten van zijn woning tijdens een luchtaanval en medische noodhulp. Zij legt Yurii Sheliazhenko tot en met 11.10. ook de volgende verplichtingen op 2023, de volgende verplichtingen op: te verschijnen op elk verzoek van de onderzoeker, de openbare aanklager, de onderzoeksrechter of de rechtbank; zijn paspoort(en) voor reizen naar het buitenland en andere documenten die hem het recht geven Oekraïne te verlaten en binnen te komen (indien dergelijke documenten bestaan) te deponeren bij de bevoegde overheidsinstanties; de onderzoeker, de openbare aanklager of de rechtbank op de hoogte te brengen van elke verandering van woonplaats en/of werkplek; zich te onthouden van communicatie met personen die door de onderzoeker als getuigen worden genoemd. Het personeel van de nationale politie heeft het recht om bij de aangehouden persoon thuis te verschijnen om zijn of haar gedrag te controleren en om mondelinge of schriftelijke uitleg te vragen over zaken die verband houden met de uitvoering van zijn of haar taken. De beslissing wordt onmiddellijk ten uitvoer gelegd en er kan binnen 5 dagen rechtstreeks beroep tegen worden aangetekend bij het Hof van Beroep in Kiev.

22-8-2023