Vredesduif met olijftak in snavel.

Oorlogsmisdaden IsraŽl

16-9-2022 De Joods-Duitse organisatie 'JŁdische Stimme fŁr gerechten Frieden in Nahost' heeft bij het federale gerecht klacht ingediend voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid tegen eerste minister Yair Lapid en defensieminister Benny Gantz van IsraŽl, voor hun rechtstreekse bevelvoering over de bombardementen van augustus 2022 op Gaza, waarbij 50 mensen omkwamen, onder wie 17 kinderen.

 

Volgens de organisatie werd de aanval van de IsraŽlische luchtmacht op de bevolking van Gaza uitgevoerd zonder dat er van een concrete dreiging sprake was. "In het openbaar werd deze excessieve aanval weergegeven als zelfverdediging tegen de Palestijnse Islamitische Jihad, die in werkelijkheid raketten afvuurde als antwoord op het IsraŽlisch bombardement. Zelfs als het omgekeerde zich zou hebben voorgedaan, was er geen rechtvaardiging voor deze schaal van menselijk lijden en vernietiging."

"IsraŽl heeft dankzij internationale - waaronder Duitse - medeplichtigheid de meest moderne wapentechnologie ter beschikking en is uiteraard in staat precisie-aanvallen uit te voeren. Wanneer zoveel menselijke slachtoffers aanvaard worden om enkele strijders te elimineren is het eindresultaat doelbewuste slachtpartijen."

JŁdische Stimme werd opgericht op 21 oktober 2007 en handelt op basis van de oprichtingsverklaring van de European Jews for a Just Peace (EJJP). Deze verklaring werd in september 2002 aangenomen door 18 Joodse organisaties uit 9 Europese landen. In BelgiŽ maken Een Andere Joodse Stem (EAJS) en de Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) deel uit van de EJJP, in Nederland Een Ander Joods Geluid (EAJG).

JŁdische Stimme ziet het als haar essentiŽle taak ervoor te ijveren dat de Duitse regering haar buitenlands beleid en haar economisch gewicht in de EU, in de VN en niet in het Midden-Oosten, nadrukkelijk en ondubbelzinnig aanwendt in het belang van de vestiging van een levensvatbare, soevereine staat Palestina op geÔntegreerd grondgebied en binnen veilige grenzen, en actief bijdraagt aan de totstandbrenging van een duurzame en voor beide volkeren leefbare vrede.

De organisatie diende zijn aanklacht in tijdens het tweedaags bezoek van eerste minister Yair Lapid aan Duitsland om de militaire samenwerking en wapenhandel tussen beide landen te promoten. JŁdische Stimme verwerpt volledig de bewering dat Lapid in vergelijking met zijn voorganger Benjamin Netanyahu een centrist of gematigd politicus zou zijn. "In werkelijkheid is Lapid's beleid en anti-Palestijns geweld niet te onderscheiden van dat van zijn voorgangers."

"Als Joodse organisatie staan wij voor universele mensenrechten. Zoals zovele andere Joodse organisaties over heel de wereld benadrukken wij dat IsraŽl niet alle Joden vertegenwoordigt en ook niet in hun naam spreekt. IsraŽl moet ter verantwoording worden geroepen voor zijn oorlogsmisdaden zoals elke andere staat."

Auteur: Lode Vanoost

Bron: De Wereld Morgen