Vredesduif met olijftak in snavel.

51%: apartheid in IsraŽl

13-6-2022 51% van de Nederlandse bevolking vindt dat er sprake is van apartheid in IsraŽl en de bezette Palestijnse gebieden. Slechts acht procent is het daarmee oneens. De meeste Nederlanders houden IsraŽl en Hamas verantwoordelijk voor het voortduren van het conflict, zijn tegen de bouw en uitbreiding van illegale IsraŽlische nederzettingen zijn ťn verwachten van de overheid daarop te handelen.

 

51% van de Nederlandse bevolking vindt dat er sprake is van apartheid in IsraŽl en de bezette Palestijnse gebieden. Dat blijkt uit een onderzoek dat I&O Research uitvoerde in opdracht van vredesorganisatie PAX. Slechts acht procent is het daarmee oneens. Het onderzoek toont ook aan dat de meeste Nederlanders IsraŽl en Hamas verantwoordelijk houden voor het voortduren van het conflict, tegen de bouw en uitbreiding van illegale IsraŽlische nederzettingen zijn ťn van de overheid verwachten daarop te handelen.

"Het is de eerste keer dat op deze manier in kaart wordt gebracht hoe Nederlanders naar de situatie in Israël en de bezette Palestijnse gebieden kijken. Ondanks het feit dat veel mensen beperkt bekend zijn met de situatie zijn de resultaten opvallend, omdat blijkt dat er een grote afstand is tussen het beleid van de regering en de opvattingen van een doorsnee van de Nederlandse bevolking: Nederlanders willen, volgens de peiling, dat de regering zich sterker uitspreekt over mensenrechtenschendingen", aldus Anna Timmerman, algemeen directeur van PAX.

De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat de helft van de Nederlandse bevolking (51%) vindt dat er sprake is van apartheid in Israël en de bezette Palestijnse gebieden, in tegenstelling tot acht procent die vindt dat dat niet het geval is. Een groter percentage van 61% houdt Israël volledig of grotendeels verantwoordelijk voor het voortduren van het conflict. Ook Hamas wordt door zestig procent gezien als één van de verantwoordelijke partijen. Anna Timmerman: "Wat hier opvalt is dat met name jongeren de verantwoordelijkheid in een grotere mate bij Israël leggen. Vaker dan Hamas en de Palestijnse Autoriteit." Tenslotte vinden de meesten dat Israël moet stoppen met het bouwen en uitbreiden van nederzettingen: 56% is het daar mee eens, tegenover slechts 6% oneens.

Naast de stellingen over verantwoordelijkheid en apartheid is de respondenten ook gevraagd naar hun opvattingen over het Nederlandse overheidsbeleid ten opzichte van IsraŽl en Palestina. Daaruit blijkt ook dat veel Nederlanders een andere houding wensen te zien van de regering: een meerderheid (resp. 54% en 57%) vindt dat de overheid zich harder moet uitspreken over mensenrechtenschendingen door IsraŽl en Hamas, tegenover een klein percentage (resp. 11% en 8%) dat het daarmee oneens is. Ook vindt 38% van de Nederlanders dat de overheid IsraŽl sancties moet opleggen als het doorgaat met het bouwen en uitbreiden van nederzettingen - een percentage dat toeneemt tot 44% wanneer in de vraagstelling expliciet wordt gewezen op het feit dat de nederzettingen illegaal zijn volgens internationaal recht. Achttien procent is het daarmee oneens. Tenslotte vindt 40% van de Nederlanders dat Nederland de samenwerking met IsraŽlische wapenfabrikanten moet stoppen. In tegenstelling tot 15% die het daar niet mee eens is.

De resultaten wijzen erop dat het regeringsbeleid achter lijkt te lopen bij de opvattingen van de bevolking. Zo vindt de helft van de Nederlanders dat er sprake is van apartheid en wensen ze dat de regering meer doet om mensenrechtenschendingen en illegale nederzettingen in het gebied tegen te gaan. PAX bepleit in het licht van deze resultaten meer actie en een actueler standpunt van de Nederlandse regering.

Lees hier het volledige onderzoek.

Bron: PAX