Vredesduif met olijftak in snavel.

Protest tegen Patriot-raketten

21-12-2012 Onder de noemer 'Oorlog is geen Oplossing' vond gisteren (20-12-2012) een protestactie plaats tegen de voorgenomen stationering van Nederlandse Patriots op de grens van Turkije en SyriŽ. Plaats van de actie was Enschede op ruim 100 meter van het Glazen Huis van Serious Request.

 

De actie werd georganiseerd door: Enschede voor Vrede, de Aramese Beweging voor Mensenrechten, de Samenwerkende Democratische Organisaties (van mensen uit Turkije), de Turks-Mediterrane Alawitische Vereniging (TAAB) en de NCPN afdeling Twente.

Uit het persbericht dat de organisatoren voor de actie uitgaven:

Vorige week dinsdag, 11 december, besloot de Tweede Kamer nog een volledige en zorgvuldige procedure af te lopen alvorens over het besluit van de regering te debateren en zou de afsluitende vergadering op woensdag 16 januari gehouden worden. Direct na het bekend worden van dit traject werd door de vijf genoemde organisaties besloten tot het organiseren van een protestactie en twee dagen later, op donderdagavond 13 december, trotseerden reeds 50 mensen die bittere kou in de Enschedese binnenstad.

Inmiddels besloot een Kamermeerderheid van dit zorgvuldige traject af te wijken en reeds vanavond (20 december) over het regeringsbesluit te vergaderen en vermoedelijk rond middernacht daarmee al dan niet in te stemmen om vervolgens aan het Kerstreces te beginnen waarin ongetwijfeld weer lege woorden over Vrede op Aarde gewisseld zullen worden.

Des te vastberadener zijn de vijf organisaties van 'Oorlog is geen Oplossing' om juist ook weer vanavond op te roepen om 'Geen Patriots naar Turkije' te sturen. In principe zal deze actie elke donderdagavond worden voortgezet zolang de Patriots nog niet naar Turkije zijn verscheept.

Drie van de vijf organisaties, Enschede voor Vrede, de Aramese Beweging voor Mensenrechten en de Samenwerkende Democratische Organisaties (van mensen uit Turkije) had al eerder het initiatief genomen tot het organiseren van een drietal bijeenkomsten onder de titel 'Syria's Request' in de periode dat het Glazen Huis van de Serious Request actie in Enschede zou staan.

De eerste van deze drie avonden vond op 19 december plaats onder de titel 'Let's Listen to the Syrians'. De aanwezigen waren getuige van aangrijpende verhalen van in Enschede levende mensen afkomstig uit SyriŽ over het lot van hun familieleden en kennissen. Duidelijk werd dat de Syrische bevolking niet geholpen is met het zenden van nog meer wapensystemen maar dat er juist een groot gebrek is aan humanitaire hulp en daadwerkelijke dialoog tussen de verschillende bevolkingsgroepen en met de buitenwereld.

Op vrijdag 21 en zondag 23 december zullen de tweede en derde avonden in het kader van 'Syria's Request' plaatsvinden onder de titels 'Inkijkjes in de Black Box' (met een situatieschets door Maarten Zeegers, auteur van 'Wij zijn Arabieren - portret van ondoordringbaar SyriŽ') en 'Kom in Actie! Maar hoe?' (met een paneldiscussie tussen vertegenwoordigers van verschillende bevolkingsgroepen en van verschillende standpunten ten aanzien van het verzet en van de regering).

Meer informatie hierover op de website van Enschede voor Vrede: www.enschedevoorvrede.nl

21-12-2012