Vredesduif met olijftak in snavel.

Processie tegen kernwapens

5-2-2021 Op Aswoensdag, 17 februari, komen in het centrum van Den Haag mensen tezamen voor een korte viering en het doorspreken van de gehoopte gang van zaken, gevolgd door een stille processie en een oproep bij het Ministerie van Defensie tot ommekeer, weg van een nieuwe generatie kernbommen vanaf 2022 naar een kernwapenvrije wereld. Iedereen kan meedoen.

 

Tekst van de oproep van de organisatoren:

 

Van 12:30 tot 13 uur is er inloop en om 13 uur een welkom & een openingsgebed gevolgd door een voorstellingsrondje. Dan vertellen we kort iets over de gang van zaken gevolgd door een Aswoensdag viering waarbij de as en houtskool gezegend worden en de as over de deelnemers die dat willen wordt uitgestrooid (ivm corona geen askruisjes dit jaar).

 

Rond 14:00 uur vertrekken we in een stille processie achter elkaar lopend met twee meter afstand en een mondkapje op naar het ministerie van oorlog. Daar aangekomen geeft broeder Gerard Mathijsen OSB het ministerie een askruisje. Ook dit bastion zal eens tot stof vergaan. De deelnemers aan de processie bewaren de onderlinge afstand en sommigen kunnen in stilte bidden voor ommekeer terwijl anderen met houtskool een oproep tot ommekeer op het ministerie schrijven. Als zij zijn uitgeschreven, knielen zij om ook in stilte te bidden voor ommekeer.

 

Mocht de politie willen verhinderen dat wij überhaupt een oproep tot ommekeer op het ministerie schrijven, dan zullen wij rustig en bezonnen knielen en op de stoep onze boodschap schrijven. Mochten de politie of de Koninklijke Marechaussee reden zien om ons te verbaliseren, dan zullen wij met hen delen wat ons beweegt.

 

Wij willen enerzijds met hart en ziel onze oproep op het ministerie schrijven. Maar wij zullen anderzijds niet rennen en niet proberen de politie of marechaussee te slim af te zijn. Wij zullen ons vriendelijk en betrouwbaar betonen en uiten.

 

De oude bommen zijn in de zestiger jaren in het geheim zonder medeweten van bevolking en parlement naar Brabant gekomen. Wij hopen dat dit getuigenis bijdraagt aan het opgang brengen van het debat rond de (on)wenselijkheid van nieuwe kernwapens zodat er dit keer een bewuste beslissing voor of tegen een nieuwe generatie kernbommen komt. En wie weet lukt het zelfs wel om die komst te verhinderen. Dat zou een wonder zijn. In ieder geval zijn er door zo'n getuigenis iets minder mensen die, als het vroeg of laat misgaat, kunnen zeggen 'B61-12 kernbommen?! Ik wist van niets'.

 

Tot slot lopen we in stilte terug naar onze verzamelplek om daar met elkaar te delen hoe het ons verging en na een slotgebed keren wij rond 15:30 uur huiswaarts, hopend op heil.

 

Wil je meedoen en horen waar we verzamelen, stuur dan een mail naar noelhuis@antenna.nl

Bron: Noëlhuis