Vredesduif met olijftak in snavel.

solidariteit corona

31-3-2020 Beste lezers/ geļnteresseerden in het werk van CPT,

Gedurende de afgelopen weken hebben al onze teams en partners in Palestina, Colombia, Koerdistan, Noord-Amerika en Lesbos de verwoestende effecten van de snelle verspreiding van het coronavirus ondervonden.

 

Regeringen van de betrokken landen hebben maatregelen genomen als quarantaine, zelf-isolatie, avondklokken en lockdown om het virus in te dammen. Dit heeft een zeer grote impact op de mogelijkheden van CPT om haar werk in het bijstaan van kwetsbare groepen voort te kunnen zetten.

 

Ook in tijden als deze, zijn onze partners zeer kwetsbaar. Historisch gezien hebben zij altijd te vrezen gehad van regeringen die op zijn best weinig oog voor hun belangen hebben of zelfs liever zouden hebben dat zij er niet zijn. Omdat de mensen waar we mee samenwerken vaak leven in slechte omstandigheden hebben ze een grotere kans het coronavirus op te lopen. Voor de migranten die wij bijstaan op Lesbos en aan de Mexicaanse grens met de Verenigde Staten van Amerika is de zoektocht naar een veilig heenkomen onzekerder dan ooit.

 

Ter bescherming van onze partners en onszelf, zijn wij genoodzaakt onze gebruikelijke activiteiten in alle programma's op te schorten. De voor april en mei geplande delegaties zullen helaas ook geen doorgang kunnen vinden. In plaats daarvan zetten wij ons werk online voort door in te spelen op de behoeften van onze partners en hun verhalen te delen. De lijntjes met onze partners blijven kort en we houden de lokale situaties goed in de gaten.

 

De omgang met het virus legt duidelijk bloot welk systematisch onrecht er op deze wereld heerst. Daarnaast plaatst het iedereen voor de vraag hoe we nu reageren op onze eigen behoeften en de behoeften van onze omgeving. De grondslag van ons werk is gelegen in het transformeren van onderdrukkende systemen die de ontplooiing van al dat leeft tegengaan. Wij kunnen ons dan ook niet vinden in het idee dat leven aan de rand van de samenleving opgeofferd kan worden om de economie te redden. Deze 'niet productieve' of 'van minder economische waarde zijnde' leden van onze menselijke familie - vluchtelingen, migranten, daklozen, ouderen, armen - om een paar groepen te noemen, zijn een verrijking voor de samenleving. Wij eren diversiteit in al haar vormen.

 

Blijf veilig en zorg goed voor elkaar,

 

Christian Peacemaker Teams - Nederland

https://cpt-nl.org/blog/solidariteit-ten-tijde-van-het-coronavirus/