Vredesduif met olijftak in snavel.

Aanval op SyriŽ geen Oplossing

7-4-2017 Afgelopen nacht heeft president Trump - die tijdens zijn verkiezingscampagne aangaf een nieuwe, gematigder benadering ten aanzien van de oorlog in SyriŽ voor te willen staan - Amerikaanse kruisraketten af laten vuren op een Syrische luchtmachtbasis bij Homs. Dit als publieke strafmaatregel tegen de gifgasaanval tegen Syrische burgers waar ook hij de hand van de Syrische regering in zegt te zien.

 

De foto's die de hele wereld zijn overgegaan leveren voldoende bewijs van de vreselijke gevolgen van deze gifgasaanval, maar de bewijzen onder de beschuldigingen richting Syrische regering zijn minder overtuigend en lijken eerder gebaseerd op een veroordeling vooraf. Er zijn in de geschiedenis meer aanvallen opzettelijk aan de verkeerde partij toegeschreven om deze partij vervolgens militair aan te kunnen pakken. Met het Tonkin-incident als bekendste voorbeeld.


Het betreft hier een meer dan gevaarlijk moment. Er is sprake van een totale oorlogssituatie. En het is geen geheim dat president Trump een impulsief en veelal slecht-geÔnformeerd bestuurder is. Zijn regering werd gedurende de eerste maanden gekenmerkt door meerdere misstappen, nederlagen en genante vertoningen. Na dit alles zou hij uit kunnen zijn op een "succes" en gelet de reacties van zijn Westerse bondgenoten op de raketaanval van afgelopen nacht, waarbij zijn grootste criticaster Guy Verhofstand zelfs twitterde "de eerste keer dat ik het niet diametraal tegenover Trump sta", is hij daarin geslaagd.


Hoe anders in 2013. Net als toen hebben verschillende deskundige waarnemers er al op gewezen dat de gifgasaanval alle kenmerken heeft van een zogenaamde "valse vlag" operatie. De Syrische regering heeft, net als toen, geen enkel belang of motive om deze aanval uit te voeren. (Zie hiervoor: http://worldbeyondwar.org/syria-gas-attack-almost-certainly-false-flag/ en http://21stcenturywire.com/2017/04/04/reviving-the-chemical-weapons-lie-new-us-uk-calls-for-regime-change-military-attack-against-syria/)


Eťn de leiders van de Amerikaanse organisatie "Veterans for Peace", Gerry Gondon, heeft er reeds op gewezen dat het nieuws over de gifgasaanval door de rebellen in SyriŽ naar buiten is gebracht via hun eigen media die bekend staan voor het creŽren van "regime change" propaganda tegen Assd. De bekende onderzoeksjournalist Seymour Hersh heeft verschillende bewijzen en aanwijzingen bijeen gebracht waaruit blijkt dat de laatste grote aanval met sarin-gas waarvan de Syrische regering werd beschuldigd in feite door terroristische groeperingen op Syrische bodem zijn uitgevoerd, daarbij geholpen door Turkije en Saoedi-ArabiŽ. Hersh leverde daarmee ook bewijzen en aanwijzingen dat deze chemische wapens van LibiŽ naar door de Amerikanen ondersteunde Syrische rebellen zijn vervoerd door de CIA en het toen door Hillary Clinton geleide Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de reguliere berichtgeving over de gifgasaanval van afgelopen week worden deze vragen en onderzoeken echter niet genoemd. Er wordt niet kritisch doorgevraagd; er mag vooral nergens aan getwijfeld worden; er worden alleen voorgekookte leugens herhaald en daarbij komen vooral mensen aan het woord die al langer een militaire interventie in SyriŽ bepleiten.

In 2013 wisten kritische deskundigen en opinieleiders in de Verenigde Staten en Europa de regering Obama er nog van een alomvattende militaire afstraffing te weerhouden. De aanval die Trump afgelopen nacht heeft uit laten voeren wordt echter met instemming begroet. Kennelijk begroeten de bondgenoten hiermee het feit dat Trump met deze aanval is teruggekomen op zijn verkiezingsbelofte om toenadering tot Rusland te zoeken en met de Russen samen aan een vredesregeling voor SyriŽ te werken. Om dezelfde reden betreuren wij deze stap van Trump: het zet de relatie met Rusland weer op scherp en een vredesregeling in SyriŽ is weer op grote afstand komen te staan.†Het Westen heeft de afgelopen maanden een grote kans op ontspanning laten lopen.

Commentaar van de moderator Chris Geerse:

Ik wijs er op dat de vredesorganisatie 'Oorlog is geen oplossing' verantwoordelijk is voor dit artikel. Binnen de vredesbeweging zal niemand blij zijn met de Amerkaanse aanval en het staat inderdaad allerminst vast dat de Syrische regering verantwoordelijk is voor de gifgasaanval. Niet iedereen in de vredesbeweging zal echter blij zijn met het zich mengen in de propagandastrijd rond deze gifgasaanval op een wijze die de richting van een stellingname opgaat. Vanuit de vredesbeweging gezien zou je ook kunnen zeggen dat het veeleer van belang is erop te wijzen dat de Amerikaanse luchtaanval evenzeer onverstandig en te veroordelen is als de Syrische regering wel verantwoordelijk is voor de gifgasaanval. Kwaad met kwaad vergelden heeft immers nooit wat goeds opgeleverd. Elke oorlogsdaad is in zichzelf onrecht, roept haat op en voedt de spiraal die steeds verder van vrede af leidt.

Verantwoordelijk voor dit artikel: www.oorlogisgeenoplossing.nl