Vredesduif met olijftak in snavel.

Global Terrorism Index

7-1-2013 Tien jaar 'War on Terror' heeft alleen maar meer terrorisme opgeleverd. Dat is de verbijsterende conclusie van de in december 2012 uitgegeven Global Terrorism Index, die systematisch de impact bestudeerde van terrorisme in 158 landen tussen 2002 en eind 2011.

 

De studie werd verricht door het Institute for Economics and Peace dat gevestigd is in Australi๋ en de VS. De definitie van terrorisme die het gebruikt is wat smal. Met name alle staatsterrorisme laat het buiten beschouwing. Niettemin zijn de conclusies interessant.

 

Een belangrijke constatering is dat in de tien jaar sinds 9/11, het aantal dodelijke slachtoffers van terreuraanslagen is toegenomen met 195 procent, incidenten met 460 procent en verwondingen met 224 procent. De drie landen die veruit het grootste aantal van dergelijke aanvallen te verduren kregen, zijn - surprise, surprise - Irak, Afghanistan en Pakistan, de landen waar de VS en/of NAVO zijn binnengevallen of quasi-binnengevallen.

Met andere woorden, deze krankzinnige "war on terror" is niet meer of minder dan een oorlog om terreur te bevorderen - en dat was waarschijnlijk vanaf het begin al de bedoeling.

 

Andere belangrijke bevindingen:

• Van 2002 tot 2011 was meer dan ้้n derde van alle slachtoffers, gedood in terreuraanslagen, een Irakees staatsburger.

• Van 2002 tot 2011, was Noord-Amerika de regio waar het  minste kans bestond op een terroristische aanslag.

• Het aantal terroristische incidenten en het aantal succesvolle aanvallen is gestaag toegenomen gedurende de afgelopen tien jaar. Sinds het begin van de invasie van Irak is het aantal terroristische incidenten wereldwijd verviervoudigd.

• Terwijl meer terreuraanslagen worden geregistreerd, is het aantal dodelijke slachtoffers met 25% gedaald sinds 2007.

• In 2011 waren er 4564 terroristische incidenten wereldwijd, wat resulteerde in 7473 doden en 13.961 gewonden.

• In 2011 was Irak het land dat het meest getroffen werd door het terrorisme, gevolgd door Pakistan en Afghanistan

• In 2011 waren 91% van de terreuraanslagen succesvol.

• Slechts 31 van de 158 onderzochte landen hebben nog nooit een terroristische aanslag gekend sinds 2002.

• De meeste terreuraanslagen vonden plaats in de context van een bredere conflictsituatie.

• Hoewel religieus terrorisme het meest in de pers komt, was er een aanzienlijke hoeveelheid van terroristische aanslagen door niet-religieuze groepen.

• West-Europa had veel meer te lijden onder terroristische incidenten dan de VS en er vielen ook 19 keer meer dodelijke slachtoffers dan in de VS.

• In de periode 2002-2011 waren terreuraanslagen voornamelijk gericht tegen burgers en onroerende eigendommen, de overheid, politie en het bedrijfsleven. Militaire doelwitten waren goed voor slechts 4% van de incidenten.

• Wereldwijde incidenten, doden en gewonden worden gedomineerd door de gebeurtenissen in de lagere midden-inkomenslanden. Zeven van de tien landen die het meest getroffen zijn door het terrorisme zijn afkomstig uit de lagere midden-inkomenslanden.

• Lage inkomenslanden hebben veel minder kans op terrorisme dan de midden-inkomenslanden. Dit suggereert dat armoede niet de voornaamste factor is die terrorristische aanslagen veroorzaakt.

• De meerderheid van wereldwijde incidenten, doden en gewonden doet zich voor in landen met een hybride regime en zijn goed voor 46% van de incidenten, 54% van de dodelijke slachtoffers en 60% van alle letsels. Hybride regeringen kunnen worden omschreven als regimes onder een autoritaire controle, maar met toch een aantal democratische aspecten.

• Terrorisme is sterk gecooreleerd met lage politieke stabiliteit, lage intergroepscohesie, schendingen van mensenrechten en met een hoge mate van groepsgrieven.

• Al Qa'ida is een van de meest beruchte terroristische organisaties. De naam wordt zelfs als synoniem gebruikt voor terrorisme. Echter, Al Qa'ida is vandaag fel verzwakt en was verantwoordelijk voor slechts ้้n van de 5000 terreuraanslagen die werden uitgevoerd in 2011.

• De tien landen die het meest getroffen werden door terrorisme scoren vrij ook hoog op de Corruption Index van de Wereldbank en van Transparency International's Corruption Perceptions Index.

 

Volledig artikel waar dit bericht op is gebaseerd.

 

De complete Global Terrorism Index als pdf (6,6 MB).

Ontleend aan: www.dewereldmorgen.be, 4-1-2013