Vredesduif met olijftak in snavel.

Mailactie voor UAWC

13-1-2022 BDS Nederland is een mailactie gestart om te protesteren tegen het kabinetsbesluit om de steun aan de Palestijnse landbouw ontwikkelingsorganisatie UAWC stop te zetten. Dit ondanks dat een onderzoek geen banden met terroristische organisaties aantoonde. U kunt deelnemen aan de mailactie.

 

BDS Nederland schrijft:


Mailactie: Kabinet, maak de stopzetting van steun aan UAWC ongedaan! Straf de bezetter en niet de bezette bevolking!

Doe mee aan deze e-mail actie om tegen het schandalige besluit van het uitgaande derde Kabinet-Rutte vorige week woensdag om de steun aan de Palestijnse landbouw ontwikkelingsorganisatie UAWC stop te zetten protesteren!

IsraŽl-lobby organisaties in binnen- en buitenland hebben de Nederlandse regering jarenlang onder druk gezet om de subsidiering van deze belangrijke NGO, die de Palestijnse boerenbevolking in het bezette Palestijnse gebied technisch en beroepsmatig ondersteunt en ook weerbaar maakt tegen IsraŽlische landroof en kolonisatie, te staken.

Daarbij werden de vermeende banden van het UAWC met de als terroristisch bestempelde PFLP (Volksfront voor de Bevrijding van Palestina) als voorwendsel gebruikt.

Van meet af aan was eigenlijk al duidelijk dat er geen werkelijke grond voor deze beschuldiging bestond, maar toch liet toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag zich overhalen om daar een nieuw onderzoek naar te laten verrichten. Dit onderzoek, dat eind vorig jaar werd afgerond, toonde voor de zoveelste keer aan dat er geen organisatorische en financiŽle banden tussen de UAWC en de PFLP bestonden.

Maar wat zegt het kabinet? Dat uit dit onderzoek wel blijkt dat individuen binnen de UAWC banden met de PFLP hebben! Alsof deze individuen privť niet het recht op vrije meningsuiting, vereniging en vergadering genieten Lees daarover meer bij The Rights Forum.

Ons kabinet gaat hier op een schandalige manier mee in de drogreden van terrorisme die de IsraŽlische bezetter als voorwendsel hanteert om het Palestijnse maatschappelijk middenveld krachteloos te maken ten aanzien van haar beleid van landroof, kolonisatie en etnische zuivering van grote delen van de Westelijke Jordaanoever. Het UAWC zelf gaf hier vorige week al onmiddellijk een krachtige reactie op, waarin het onze regering ervan beschuldigde de Palestijnse samenleving in de steek te laten.

Het PNGO Network, de grootste coalitie van Palestijnse maatschappelijke- en ontwikkelingsorganisaties waartoe de UAWC behoort, heeft vandaag uitgeroepen tot een actiedag om voor die NGO, maar daarmee ook voor het Palestijnse maatschappelijke middenveld in het algemeen, in de bres te springen. (zie ook: https://rightsforum.org/nieuws/nederlands-besluit-is-aanval-op-palestijnse-civil-society.

Het roept ons allen op om het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken aan te schrijven om dit onethische besluit terug te draaien. Laat het kabinet ophouden met het tevreden stellen van de IsraŽlische bezetter en kolonisator door de Palestijnse samenleving in de steek te laten! Laat het in plaats daarvan deze bezetter nu eens werkelijk ter verantwoording roepen door daar maatregelen tegen te treffen, in plaats van tegen zo'n waardevolle Palestijnse humanitaire organisatie! Schrijf nu de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken en de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken aan.


Stuur direct jouw e-mail

Bron: BDS NL