Vredesduif met olijftak in snavel.

Minder steun missie Uruzgan

26-2-2008 Uit een rapport van Defensie zelf blijkt dat de steun onder de bevolking voor het Nederlandse militaire optreden in Uruzgan afneemt.
Citaten uit het rapport:

 

In februari 2008 geeft 36% van de Nederlandse bevolking aan voorstander en 36% tegenstander te zijn van de missie in Uruzgan. 28% Geeft aan geen voor-/tegenstander te zijn.

In februari 2008 geeft 54% van de Nederlandse bevolking aan trots te zijn op de Nederlandse militairen in Uruzgan.

In februari 2008 geeft 35% van de Nederlandse bevolking aan vertrouwen te hebben dat de Nederlandse militairen zijn opgewassen tegen gevechten met Talibanstrijders. 32% Denkt dat de missie in Uruzgan zal bijdragen aan de wederopbouw van Afghanistan en slechts 5% denkt dat de missie de dreiging van terroristische aanslagen in Nederland zelf kleiner maakt.

In februari 2008 geeft 29% van de Nederlandse bevolking aan de risico’s die de Nederlandse militairen lopen verantwoord te vinden. Voor 36% is het vallen van slachtoffers onder de Nederlandse militairen een reden om de Nederlandse militairen terug te roepen uit Uruzgan.

Het volledige rapport vindt u in de online-leeszaal van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid: www.vredesmuseum.nl/download/inhoud.php.+

Bron: Defensie, februari 2008