Vredesduif met olijftak in snavel.

Verkiezingskrant Rights Forum

3-3-2017 Wie bij de verkiezingen van 15 maart a.s. zijn/haar stem mede wil baseren op de standpunten van de partijen over de IsraŽlische bezetting van Palestina, beschikt met de verkiezingskrant van The Rights Forum over een ideaal hulpmiddel.

 

Welke Nederlandse politieke partijen steunen de IsraŽlische bezetting van Palestina? En welke partijen pleiten juist voor druk op IsraŽl om de bezetting te beŽindigen en de mensenrechten van de Palestijnen te respecteren? Deze vragen, en de antwoorden daarop, staan centraal in de verkiezingskrant van The Rights Forum. Deze organisatie, in 2009 opgericht door oud-premier Dries van Agt, zet zich in voor een oplossing van de kwestie IsraŽl-Palestina langs de lijnen van het internationaal recht.

In de krant worden de standpunten van de partijen uiteengezet aan de hand van hun verkiezingsprogramma's en hun feitelijke bemoeienis met het thema tijdens de periode-Rutte II: hoeveel Kamervragen en moties dienden zij in, en wat was hun stemgedrag bij moties? Ook wordt stilgestaan bij de hetze waarmee de IsraŽlische regering en de zogeheten 'IsraŽl-lobby' proberen kritische mensenrechtenorganisaties en de Boycot, Desinvestering & Sancties (BDS)-beweging het zwijgen op te leggen. In de Tweede Kamer zetten met name de ChristenUnie, SGP, PVV en VNL zich daar actief voor in.

De krant kan worden gedownload en is ook in papieren versie verschenen. Papieren exemplaren zijn verkrijgbaar door een mail te sturen naar info@rightsforum.org. Ook extra exemplaren − om bijvoorbeeld neer te leggen in het plaatselijke politieke cafť, gemeentehuis of bibliotheek, of te verspreiden op bijeenkomsten van activisten of politieke partijen − zijn via dit e-mailadres verkrijgbaar.

The Rights Forum, 03-03-2017