Vredesduif met olijftak in snavel.

Geef wapens geen stem !!

26-2-2021 In Eindhoven is er vanuit de werkgroep wapenhandel/wapenproductie een initiatief ontstaan om mensen te vragen in het stemhokje ook het begrip 'Vrede' een rol te laten spelen in de keuze die gemaakt wordt. Door middel van kaarten/flyers/affiches en uiteraard veel berichten via de sociale media vragen ze hiervoor aandacht.

 

De werkgroep schrijft:

 

We vinden het belangrijk omdat we jammer genoeg moeten constateren dat er nauwelijks aandacht is voor Vredespolitiek. Ook bij vele partijen ontbreekt een visie en lange termijn denken hierover, Het lijkt er op dat velen een wereld met wapens als een gegeven beschouwen waar 'niets tegen te doen valt'.

 

We zijn benieuwd of er ook elders in het land mensen/groepen daarmee bezig zijn. Laat het ons weten via info@vredesburo.nl. Mensen die zich geďnspireerd voelen kunnen uiteraard bij ons terecht voor informatie en campagnemateriaal. Inhoudelijk worden de activiteiten ondersteund door het comité 'Stop Wapenhandel' en de Werkgroep Inclusieve Veiligheid.

Bron: Vredesburo Eindhoven