Vredesduif met olijftak in snavel.

Verkiezingsprogramma's

9-3-2021 Het Balieberaad voor een kernwapenvrije wereld heeft vorig jaar zes Urgente Aanbevelingen gestuurd aan de politieke partijen om op te nemen in hun verkiezingsprogramma's. Acht partijen: SP, Partij voor de Dieren, D'66, PvdA, Christen Unie, BIJ1, GroenLinks en DENK hebben daar gehoor aan gegeven. De VVD is voor kernbewapening en de SGP wil ze niet eenzijdig kwijt.

 

De overige partijen besteden er geen aandacht aan.


Het Balieberaad schrijft in een bericht:

 

De campagne gaat tot nu toe amper over het buitenland en internationale veiligheid, laat staan over kernwapens, terwijl deskundigen waarschuwen dat het risico op een vernietigend nucleair conflict groter is dan ooit, bedoeld of onbedoeld. Dit gevaar moet dan ook zo snel mogelijk bedwongen worden, in ons aller belang. Ons land kan daaraan wezenlijk bijdragen.

 

Daarom hebben onderstaande organisaties, samenwerkend in het Balieberaad voor een kernwapenvrije wereld vorig jaar zes Urgente Aanbevelingen gestuurd aan de politieke partijen om de Nederlandse inzet voor een kernwapenvrije wereld te intensiveren.

 

Onlangs zijn wij nagegaan wat daarvan in hun verkiezingsprogramma's is terecht gekomen, en dat blijkt heel wat te zijn , al laten sommigen het lelijk afweten.

Vervolgens hebben we de standpunten zo overzichtelijk mogelijk samengevat In bijgaand Kieskompas Kernwapens.

Bron: NVMP