Vredesduif met olijftak in snavel.

Kernwapens op Volkel

3-6-2020 De Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie - Artsen voor Vrede heeft kennisgenomen van door de National Security Archives in de VS vrijgegeven top secret stukken waaruit blijkt dat Nederland indertijd geen enkele zeggenschap heeft bedongen over het gebruik van de Amerikaanse kernwapens op ons grondgebied, net als bijvoorbeeld Duitsland.

 

De NVMP schrijft:

Zelfs bij een aanval op de VS zelf, zouden de Amerikanen de bevoegdheid hebben de in Nederland opgeslagen kernwapens te gebruiken. Dat zou betekenen dat Nederlandse F-16's met Nederlandse piloten maar hebben op te stijgen om Amerikaanse massavernietigingswapens af te werpen waar en wanneer de VS - lees anno 2020 President Trump - zo beschikt!

Wij achten dit volstrekt onacceptabel en een reden te meer om de Nederlandse kernwapentaak zo spoedig mogelijk te beŽindigen. We roepen de Nederlandse regering dan ook op snel werk te maken van haar standpunt dd. 18-4-2019: "De inzet van het kabinet blijft dat Nederland geen nucleaire taak meer zou hoeven te vervullen" (Pag. 8), gevolgd door het voorstel om in NAVO-verband te gaan onderhandelen met Rusland om alle zogenaamde sub-strategische kernwapens uit Europa te verwijderen. Dat is dit kabinet overigens ook aan zichzelf verplicht wegens de passage in het Regeerakkoord: "Nederland zet zich actief in voor een kernwapenvrije wereld".

Bron: NVMP