Vredesduif met olijftak in snavel.

Fort De Bilt

7-11-2016 ProDemos zal vanaf 1 januari 2017 de activiteiten die Stichting Vredeseducatie in Fort De Bilt organiseerde voortzetten. De Stichting Vredeseducatie zal vanuit het Fort van de Democratie (Lunet 1) in Utrecht haar overige activiteiten voortzetten.

 

Fort De Bilt biedt een interactieve tentoonstelling over vooroordelen, diversiteit, pesten en het zondebokverschijnsel voor leerlingen van 10-14 jaar. De geschiedenis van het verzet in de Tweede Wereldoorlog wordt op dit voormalige militaire fort aan de actualiteit en de leefwereld van kinderen gekoppeld. ProDemos organiseert door het hele land activiteiten over de werking en het belang van de democratie en de rechtsstaat.

 

Beladen plek
Fort De Bilt werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt als fusilladeplaats. Honderdveertig mannen, voornamelijk verzetsstrijders, werden hier doodgeschoten. In de tentoonstelling wordt deze geschiedenis gekoppeld aan hedendaagse voorbeelden van onrecht en verzet, maar ook aan het zondebokverschijnsel en het verschil tussen feit en mening.

 

Interactieve tentoonstelling
De educatieve tentoonstelling is interactief. Leerlingen gaan in tweetallen zelf aan de slag op hun eigen tempo en niveau. Zij mogen overal aankomen: ze moeten knoppen indrukken, kleppen optillen, zakjes op een weegschaal leggen, bordjes verhangen. Op die manier gaan zij op zoek naar informatie, lossen puzzels op en leggen verbanden. Ook worden zij uitgedaagd om stil te staan bij hun eigen gedrag en gewoonten en om hun eigen mening te vormen.

 

Overdracht van activiteiten
De Stichting Vredeseducatie zal vanuit het Fort van de Democratie (Lunet 1) in Utrecht haar activiteiten voortzetten. Afname van subsidies is de reden om de activiteiten op Fort De Bilt over te dragen aan ProDemos. ProDemos ontvangt 85.000 scholieren per jaar op en rond het Binnenhof in Den Haag om hen de werking van de politiek te laten ervaren. Door het hele land bereikt ProDemos meer dan 30.000 leerlingen met gastlessen en programma's op scholen, gemeentehuizen, provinciehuizen en rechtbanken. Fort De Bilt ontvangt jaarlijks zo'n 3.300 basisscholieren uit de groepen 7 en 8 van de basisschool en de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Het voortzetten van de activiteiten op Fort De Bilt geeft ProDemos de mogelijkheid ook op een centrale, historisch relevante locatie in Nederland leerlingen het belang van vrijheid en recht te laten ervaren.

 

Over ProDemos en de Stichting Vredeseducatie
ProDemos is het 'Huis voor democratie en rechtsstaat'. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen - in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

 

De Stichting Vredeseducatie werkt aan interactieve methodieken op het terrein van de burgerschap, democratie, diversiteit, conflicthantering en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden. De stichting werkt vanuit het Fort van de Democratie en organiseert tentoonstellingen, workshops en cursussen voor (jong)volwassenen en docenten. In het binnen- en buitenland blijft de stichting actief met de reizende tentoonstellingen zoals De Democratiefabriek en de Wereld Express.

7-11-2016