Vredesduif met olijftak in snavel.

Rotterdamse 'Vredeskit'

8-8-2008 In navolging van de Brusselse 'Mayors for Peace Campagne Kit', heeft Huis van Erasmus een Rotterdamse 'Vredeskit' ontwikkeld.

 

Deze Vredeskit is een soort toolbox, bestaande uit een 20-stappenplan om burgers meer bewust te maken van het belang van vreedzaam samenleven. De verschillende concepten zijn tot stand gekomen tijdens een viertal brainstormsessies met deelnemers van verschillende achtergronden. De concepten zijn verder uitgewerkt en inmiddels is de productie van 50 exemplaren in gang gezet.

De kit zal op 21 september 2008 (Internationale Dag van de Vrede) tijdens het eerste Seeds of Change Festival in Rotterdam (www.seedsofchangefestival.nl) worden aangeboden in de vorm van een puzzel, waarbij de twintig concepten worden
gesymboliseerd door meerdere 'peaces' die samen een geheel vormen.

Het eerste exemplaar zal worden overhandigd aan loco-burgemeester Jantine Kriens of aan Andrea Moreira Santos, de jongerenburgemeester. Vervolgens wordt de Vredeskit uitgedeeld onder 40 Rotterdamse sleutelfiguren die zich bezig houden met vredesvraagstukken (maatschappelijke organisaties, politiek en bedrijfsleven). Met deze actie wordt een impuls gegeven aan de Mayors for Peace campagne (zie: www.mayorsforpeace.org) en aan de ontwikkeling van Rotterdam als vredesstad.+

Bron: Huis van Erasmus