Vredesduif met olijftak in snavel.

Footprints for Peace

20-2-2008 Op 26 april, precies 22 jaar na de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl vertrekt vanuit het Battersea Park in Londen een internationale groep vredes-activisten voor een voettocht van 84 dagen. Na een vredes-mars van 1500 km dwars door Frankrijk, zullen ze op 16 juli arriveren in Geneve. Iedereen kan een eindje meelopen.

 

Doel van de vredesmars: bewustzijn te kweken over de nucleaire gevaren die overal om ons heen zijn. De nucleaire industrie is wijdvertakt en al die schakels hebben met elkaar te maken: kernenergie en nucleaire massavernietigingswapens zijn als een Siamese tweeling met elkaar verbonden. Belangrijke reden waarom voor Frankrijk is gekozen: het is het land met het hoogste kernenergiegebruik en: Frankrijk heeft - evenals Groot-BrittanniŽ - een eigen kernwapen-arsenaal. De route voert langs kerncentrales, opslaglocaties van plutonium, onderzoekscentra, dump-, verwerkings- en overslagplekken van nucleair afval. Onderweg wordt door middel van geweldloze, symbolische acties de aandacht gevestigd op de gevaren van nucleaire technologie. Daarbij komt de hele nucleaire keten in beeld: de winning van uranium, het verrijkingsproces, kerncentrales, de productie van kernwapens en de problematiek van het radioactieve afval. Onderweg worden handtekeningen verzameld onder een petitie aan de verenigde Naties met een oproep tot wereldwijde nucleaire ontwapening. Uitgebreide informatie over de tocht is beschikbaar op de website www.footprintsforpeace.net.+

Bron: Omslag 8-2-2008