Vredesduif met olijftak in snavel.

Wereldvredesvlam

13-1-2008 Het idee voor een Wereldvredesvlam is ontstaan op initiatief van de Nederlandse tak van de Life Foundation International onder leiding van Savriti MacCuish.

 

De Foundation is 25 jaar geleden opgericht door Dr. Mansukh Patel en toenmalige medestudenten aan de Universiteit van Bangor, Wales.
In juli 1999 werden voor de eerste keer zeven brandende vlammen, door vredeswerkers elders in de wereld aangestoken, bijeengebracht in Bangor.
Het eerste permanente monument voor een vredesvlam staat sinds 2002 in Den Haag voor het Vredespaleis. De tweede permanente vredesvlam staat in de VS bij het museum dat gesticht is op de plaats waar Martin Luther King is vermoord.
Ook is de vlam aangeboden aan wereldleiders en het Europese parlement. De vlam heeft bij evenementen zoals de bijeenkomst van het Parliament of the World's Religions in Kaapstad en Barcelona een symbolische functie vervuld.
In Den Haag werd in 2004 een World Peace Path onthuld. Uit 197 landen en regio's werden door de desbetreffende ambassadeurs een steen uit hun land gedoneerd voor een pad om de vredesvlam bij het Vredespaleis heen.

Er zijn nu meerdere landen en steden bezig met het oprichten van een World Peace Flame monument als een eeuwigdurend symbool van vrede in hun gemeenschap.+

Bron: Inge Kamphuis-Eilers Technisch Universiteit Eindhoven Vredescentrum, november 2007