Vredesduif met olijftak in snavel.

Actie tegen wapenhandel

12-10-2016 Op 10 november verzamelen wapenhandelaars, lobbyisten van de wapenindustrie en beleidsmakers op de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensie Agentschap (EDA). Het is één van die typische evenementen binnen een proces van sluipende besluitvorming in de haast ongrijpbare wereld van de wapenhandel. Vredesactivisten zijn niet uitgenodigd, maar zullen er wel zijn. U ook?

 

Terwijl Europese lidstaten worden verplicht te knippen in hun sociale zekerheid, dreigen miljarden euro's doorgesluisd te worden naar de wapenindustrie. U vraagt zich af hoe ze het voor elkaar krijgen? U kan het met eigen ogen zien op donderdag 10 november in Brussel.

 

EDA?


Na intens lobbywerk door wapenhandelaars en defensiebedrijven werd in 2004 in de schoot van de Europese Unie het Europees Defensie Agentschap opgericht. Het is een officieel EU-agentschap met in haar opdracht het ondersteunen van de wapenindustrie.

 

Lobbyevenementen van het EDA zoals dat van 10 november vormen geen uitzondering. Het Europees Defensie Agentschap organiseerde de afgelopen vijf jaar tientallen van dergelijke ontmoetingsmomenten tussen politici en de wapenindustrie. Meestal zijn dit evenementen achter gesloten deuren, waar kritische stemmen niet thuis horen. En ze boeken resultaten. Samen met een kluwen aan netwerken, werkgroepen en advisory groups herhalen ze hun credo tot iedereen het gelooft: in onzekere tijden moet er meer geïnvesteerd worden in defensie en daarvoor is een sterke wapenindustrie nodig.

 

Het meest frappante resultaat van deze wapenlobby is dat de Europese Unie binnenkort misschien rechtstreeks de wapenindustrie zal subsidiëren. Het Europees Parlement stemt eind deze maand over een onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van nieuwe wapens. Welke wapentechnologie gesubsidieerd zal worden is onbekend. Wie de eigendomsrechten zal opstrijken is evenzeer onduidelijk. Nochtans gaat het over een subsidieprogramma dat op termijn 3,5 miljard euro zou omvatten. Dit zou een primeur zijn. Nooit eerder ging er rechtstreeks Europees belastinggeld naar de florerende wapenindustrie om er onderzoek mee te financieren. Nochtans zit de EU nu al krap bij kas. Civiele onderzoeksprogramma's worden afgebouwd en de Europese schuldenberg stapelt zich op.

 

Het EDA heeft een belangrijke rol gespeeld in het op de politieke agenda zetten van dit Europees militair onderzoeksprogramma. Het zou ook een prominente rol krijgen in het beheer van de toekomstige onderzoeksprojecten. Het EDA zou in samenspraak met de lidstaten bepalen welke wapentechnologie in aanmerking komt voor subsidies en het zou de experten selecteren die de resultaten van het onderzoek beoordelen. Lees: de wapenindustrie zal zelf bepalen wie hoeveel geld krijgt van de Europese burger.

 

De ommekeer, hoe doen ze het?


Tot voor enkele jaren waren Europese subsidies voor de wapenindustrie taboe. De lidstaten stonden eerder wantrouwig ten aanzien van verdere defensie-integratie. Het Europees Parlement was niet te vinden voor het subsidiëren van de wapenindustrie. Welke rol heeft het EDA gespeeld in deze ommekeer?

 

Stap 1. wees de spreekbuis van de wapenindustrie

Het EDA is opgericht op vraag van en gebaseerd op de voorstellen van de wapenlobby. Javier Solana stelde in 2007 dat het belangrijkste doel van EDA is om Europa "meer, beter en meer samen te doen spenderen" aan bewapening. Ook het EDA magazine 'European Defence Matters' laat zich lezen als een promoblaadje voor de industrie. Het biedt "ongekende marketing mogelijkheden voor de Europese defensie gemeenschap" en "het wordt gelezen door EU beleidsmakers, parlementsleden, officieren en academici".

 

Stap 2. Verspreidt 'onafhankelijk' onderzoek

Het EDA verspreidt zogenaamd onafhankelijk onderzoek. In een recente studie over de Europese zeemacht, besteld door het EDA, maar uitgevoerd door de wapenindustrie, wordt vol lof gesproken over de exportcapaciteiten van de Europese maritieme industrie. De studie duidt echter ook 'pijnpunten' aan. Europese overheden investeren namelijk niet genoeg in militair onderzoek. De studie raadt aan om Europese fondsen in te zetten voor militair onderzoek. Een niet geheel verwonderlijke conclusie wanneer je je studies laat uitvoeren door de wapenindustrie.

 

Stap 3. Breng politici en lobbyisten samen

"Er is veel vooruitgang geboekt op het gebied van het militair onderzoeksprogramma mede dankzij het voortdurend dialoog met de wapenindustrie", zo zei Jorge Domecq van het EDA onlangs op een lobbyevent van het Zweeds wapenbedrijf SAAB in Brussel. In dezelfde toespraak riep Domecq op om Europese parlementsleden te 'overtuigen' van het belang van Europese subsidies voor de wapenindustrie. Dat zullen ze alvast ook op 10 november in Brussel doen. De aankondiging belooft "een uniek platform te bieden voor beleidsmakers om er zich van te verzekeren dat de wapenindustrie in vorm blijft". Federica Mogherini, de Europese hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, is één van de belangrijkste genodigden maar ook ministers van defensie zijn meestal aanwezig.

 

"By invitation only" staat in rode letters te pronken op de website van de EDA-conferentie van 10 november. Bij deze bent ook u van harte uitgenodigd!
Zeg mee 'Ik stop wapenhandel': kom op 10 november naar Brussel en verstoor geweldloos de conferentie van het Europees Defensieagentschap.

 

Meer info over voorbereidingen voor de geweldloze acties, vervoer en inschrijvingen op http://ikstopwapenhandel.eu/nl/actiedag

Bron: www.ikstopwapenhandel.eu