Vredesduif met olijftak in snavel.

Wapenproductie als banenmotor?

4-12-2013 De neiging om de wapenindustrie in te zetten ter stimulering van de economie is riskant en gebaseerd op ongefundeerde veronderstellingen. Dat staat in het vandaag verschenen rapport 'Wapenproductie als banenmotor? Nederland en het defensie industrie beleid' van de Campagne tegen Wapenhandel.

 

 Wapenproductie stimuleren als economisch beleid brengt grote risico's met zich mee voor vrede en veiligheid. Bovendien wijst niets erop dat de wapenindustrie werkelijk de banen- en kennismotor is die overheid en industrie veronderstellen. Investeren in andere sectoren zou hetzelfde of zelfs meer kunnen opleveren.

 

Tegelijkertijd neemt de vraag naar wapens in Europa af, nu door de economische crisis de defensiebudgetten slinken. De wapenindustrie zet daarom meer in op export en weet zich daarbij gesteund op het hoogste politieke niveau. De exportcontrole, die moet voorkomen dat wapens terecht komen bij onderdrukkende regimes of in conflictgebieden, schiet schromelijk tekort.

 

Download het rapport

 

 

Persbericht Campagne tegen Wapenhandel