Vredesduif met olijftak in snavel.

Vredeswebsites in 2007

7-3-2008 5 vredeswebsites maakten recent bezoekcijfers over 2007 bekend. Het bezoek stijgt nog steeds, maar minder sterk dan in het verleden. Er worden pogingen ondernomen om tot meer samenwerking op internetgebied te komen in de vredesbeweging.

 

De site met verreweg het meeste bezoek is De Vredessite www.vredessite.nl. Deze nieuwssite noteerde ca. 550.000 bezoekers die te zamen ca. 1,3 miljoen pagina's bekeken.
Het Vredesmuseum op Internet www.vredesmuseum.nl trok 155.000 bezoekers, 18% meer dan vorig jaar. Het aantal bekeken pagina's was met 363.000 echter net iets minder dan in 2006.
De website van Werkgroep TV-geweld www.tvgeweld.nl verschafte 122.000 mensen informatie over het teveel aan geweld in de media, 10% meer dan in 2006. Hier echter wel 11% minder bekeken pagina's waardoor het aantal kwam op 291.000.
De vereniging Pais trok met de website www.vredesbeweging.nl 60.000 bezoekers die 170.000 pagina's bekeken. Stijgingen met resp. 18% en 8% t.o.v. vorig jaar.
Het onderzoekscollectief VD AMOK ontving op haar website www.vdamok.nl 46.000 bezoekers die 75.000 pagina's raadpleegden. Ook hier stijgingen met resp. 4% en 10%.
De meeste sites rapporteerden tegen het einde van het jaar, soms plotseling, dalende bezoekersaantallen. Mogelijk is dit een gevolg van wijzigingen bij de zoekmachine Google.

De inspanningen van de vredesbeweging op internet zijn nog sterk op zich zelf staande initiatieven die een wisselend succes kennen. Gedacht wordt aan meer samenwerking, zodat een sterker en duidelijker beeld naar buiten gebracht wordt.
Wie er meer over wil weten of er een bijdrage aan wil leveren kan dat laten weten door te klikken op 'uw reactie'.+

7-3-2008