Vredesduif met olijftak in snavel.

Herdenking Eerste Wereldoorlog

8-11-2018 De herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog moet doordrenkt zijn van het geloof: dat nooit weer. Het is mede vanuit die gedachte dat Kerk en Vrede bijna 100 jaar geleden is opgericht. Tal van staatshoofden zijn op 11 november in Parijs om dat te onderstrepen. Echter, een aantal van diezelfde wereldleiders maakt de wereld van vandaag juist onveiliger.

 

Kernwapens en INF-verdrag
Onder dat gesternte is het honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog en bijna dertig jaar na de Koude Oorlog voor Kerk en Vrede hoog tijd om opnieuw aandacht te vragen voor de nog steeds niet verdwenen dreiging van kernwapens. Tekenend daarvoor is de intentie van president Trump om het INF-verdrag op te zeggen. In de gespannen situatie van nu is het van groot belang dat het INF-verdrag in stand blijft. Daarnaast zijn nieuwe onderhandelingen nodig om verdere nucleaire ontwapening te bereiken. Kerk en Vrede roept de Nederlandse regering op zich hiervoor sterk te maken Wat er verder immers ook veranderd mag zijn - sinds 1918 en sinds de jaren tachtig,- de morele onaanvaardbaarheid van kernwapens blijft overeind. Het gegeven dat er de facto 'erkende', en niet 'erkende' kernwapenstaten zijn, alsmede een aantal nucleaire paraplustaten (waaronder Nederland) verandert daar niets aan. De morele onaanvaardbaarheid wordt in steeds sterkere bewoordingen onder woorden gebracht door bijvoorbeeld kerkelijke autoriteiten. Zo is volgens de permanente waarnemer van de H. Stoel bij de Verenigde Naties een wereldwijd verbod van kernwapens een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Vanuit dit gezichtspunt is de steun van 122 VN-lidstaten voor zo'n wereldwijd verbod een grote stap in de goede richting.Het zou daarom een affront zijn als een van de kleine stappen in diezelfde goede richting , namelijk het INF-verdrag, zou worden opgezegd.

 

Nederland, kernwapens en het INF-verdrag
Tot nu toe heeft de Nederlandse regering in publieke verklaringen gesteld dat zij er groot belang aan hecht dat het INF-verdrag gehandhaafd blijft. Laat dat
minimaal zo blijven en laat de Nederlandse regering niet dezelfde halfslachtige houding aannemen als tijdens het kruisrakettendebat van de jaren tachtig. Dat
houdt in dat de regering de rug recht houdt bij mogelijke druk van de kant van de Verenigde Staten of de NAVO en blijft afzien van het plaatsen van middellange afstandswapens op Nederlands grondgebied. Daarnaast roep Kerk en Vrede op tot een hernieuwde discussie over de kernwapens die nog altijd in Volkel liggen opgeslagen.

 

Vredesbeweging
Het verzet tegen oorlog en bewapening wordt wereldwijd gedragen. Na de Koude Oorlog lijkt de vredesbeweging wat in slaap gesust. Maar ze zal wakker worden en opstaan, zoals dat ook in de jaren tachtig het geval was. En daarbij zal blijken dat ook een nieuwe generatie het verzet zal steunen en dat niet alleen. Ook tal van kerken, niet-gouvernementele organisaties en niet te vergeten de 122 staten die het kernwapenverbod ondersteunen, zullen niet accepteren dat kernwapens het voortbestaan van de mensheid en van de aarde in gevaar brengen.

 

Kerk en Vrede
Vanuit haar traditie van bijna een eeuw inzet voor ontwapening, vrede en geweldloosheid zal Kerk en Vrede mede voorop gaan in deze strijd. Het is nu nog net zo hard nodig als in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. En zoals in de jaren tachtig zal het vizier daarbij in de eerste plaats gericht zijn op de Nederlandse regering. En op de Nederlandse kerken. De motto's zijn er al:
- Weg met de kernwapenparaplu
- Geen nieuwe (middellange afstand) kernwapentaken
- Verwijdering van de kernwapens uit Volkel

 

Op de website van Kerk en Vrede kunt u een tekst vinden waarin bovenstaande stellingen nader zijn uitgewerkt.

8-11-2018