dDH's Vredessite
Paasmars 2001
voor ontwapening en vrede
Logo 2001, door Len

E-mail

Contactpersoon:
Leo de Groot
045-5725409
(+31-45-5725409)
Vredesburo Heerlen
Grasbroekerweg 166
NL - 6412 BJ Heerlen

Paasvredesactiekamp:
Rob Boogert
070-3890235
(+31-70-3890235)

Organisatie:
Werkgroep Paasmars
Postbus 10500
2501 HM DEN HAAG

Giro:
4300898 t.n.v. Paasmars
Den Haag

Archief:
Paasmars 1997
Paasmars 1998
Paasmars 1999
Paasmars 2000

Webadres: http://vredessite.nl/paasmars

Website door:
Boyd Noorda,
Socia Media


Waarom in Limburg

De Euregio Limburg, gelegen in Duitsland, België en Nederland, is sterk gemilitariseerd. Naast centra voor militaire productie zijn er tal van kazernes, wapenopslagplaatsen en vliegbases.
Het belangrijkste militaire object bevindt zich in Brunssum, Nederlands Zuid-Limburg: ”AFNORTH”, NAVO-commandocentrum voor Noord-, Midden- en West-Europa. Tijdens de Paasacties is er speciale aandacht voor “AFNORHT” en de pro’s en contra’s van de NAVO.
De strijdkrachten van Duitsland, België en Nederland maken deel uit van de NAVO, bondgenootschap onder leiding van grote broer Amerika. Behalve de VS, Canada en Turkije, zijn er 16 Europese landen lid van. De NAVO, machtigste militaire organisatie ter wereld, noemt zijn soldaten “professionals voor vrede en veiligheid”. Hun inzet wordt bij voorkeur betiteld als “vredesoperatie”.

NAVO, pro’s en contra’s

Veel Europeanen vinden het vredesimago van de NAVO geloofwaardig. Sinds de oprichting van de NAVO, in 1949, hebben zij in vrede kunnen leven. Voor hen kan ook tellen dat de NAVO garant staat voor de status quo, het economisch en politiek eigenbelang van de lidstaten, merendeels de rijkste landen van de wereld. Toch mag niet worden vergeten dat:
  • de nucleaire afgrond vaak angstig dichtbij was;
  • individuele of groepen NAVO-landen onder andere in Korea, Vietnam, Nicaragua, Irak en Koerdistan oorlog voerden of voeren;
  • de NAVO als geheel oorlog voerde tegen Joegoslavië.
Hebben de NAVO en de lidstaten daarmee bijgedragen aan democratische wereldverhoudingen? Vanwege het militaire overwicht kunnen de NAVO-landen hun wil opleggen. Dat dit ten koste kan gaan van mensen in andere landen, vooral in de Derde Wereld, wordt vaak niet beseft.

Kernwapens illegaal

De NAVO-leden Amerika en Groot-Brittannië beschikken samen over bijna 13.000 kernwapens. Een aanzienlijk deel ervan staat ter beschikking van de NAVO, onder bevelvoering van de U.S.A. In de bevelvoering is “AFNORTH” een onmisbare schakel.
De NAVO-staten met kernwapens en ook Rusland en China hebben zich in een VN-verdrag verplicht deze massavernietigingswapens af te schaffen, maar doen dat niet. Evenmin respecteren zij het hoogste rechtscollege, het Internationaal Gerechtshof. Dat bepaalde in 1996 dat dreigen met en gebruik van kernwapens illegaal is. (Meer over de illegaliteit van kernwapens op de Vredessite). Door Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied te accepteren, schenden ook Nederland, België en Duitsland het internationaal recht.
Kernwapens staan haaks op elk vredesimago, evenals de enorme variëteit aan “gewoon” vernietigingstuig. Kennelijk heeft de NAVO dit alles achter de hand voor regelrechte oorlogvoering. De oorlog om Kosovo (´99), scherp bekritiseerd door Amnesty International, bood daar een voorbeeld van.

Ideaal

De deelnemers aan de Paasacties-2001 vinden dat de roep om ontwapening niet mag verstommen. Zij bepleiten conflictpreventie en de opbouw van burgervredesteams. Rechtvaardige wereldverhoudingen kunnen niet samengaan met kernbewapening en andere oorlogsvoorbereiding. Zij koesteren het ideaal van een vreedzame wereld, zonder wapenproductie, honger, onderdrukking en milieuvernietiging.
De grote besparingen die vrijkomen bij démilitarisering van alleen al Limburg kunnen worden ingezet voor maatschappelijk nuttige doelen als onderwijs en zorg, in de Euregio en elders.

Paasmars 2001 Home Page | De Vredessite | dDH