dDH's Vredessite
Paasmars 2001
voor ontwapening en vrede
Logo 2001, door Len

E-mail

Contactpersoon:
Leo de Groot
045-5725409
(+31-45-5725409)
Vredesburo Heerlen
Grasbroekerweg 166
NL - 6412 BJ Heerlen

Paasvredesactiekamp:
Rob Boogert
070-3890235
(+31-70-3890235)

Organisatie:
Werkgroep Paasmars
Postbus 10500
2501 HM DEN HAAG

Giro:
4300898 t.n.v. Paasmars
Den Haag

Archief:
Paasmars 1997
Paasmars 1998
Paasmars 1999
Paasmars 2000

Webadres: http://vredessite.nl/paasmars

Website door:
Boyd Noorda,
Socia Media


Paarsmars in Brunssum in teken van NAVO

  Op Tweede Paasdag, maandag 16 april, vind in Heerlen en Brunssum de negende jaarlijkse Paasmars voor Vrede en Ontwapening plaats. De Paasmars richt zich dit jaar op het thema 'NAVO, oorlog of vrede?' en houdt in dat kader een manifestatie bij de AFNORTH in Brunssum. Deelnemers aan de Paasmars vinden het vredesimago van de NAVO niet geloofwaardig en pleiten voor geweldloze conflictpreventie, inzet van burgervredesteams en het streven naar rechtvaardige verhoudingen in de wereld.

  De Paasmars start om 12.30 uur op het NS-station in Heerlen. Na een openingswoord en een optreden van het koor 'Lopend Vuurtje' uit Eindhoven loopt de mars naar de parkeerplaats aan de voorzijde van de AFNORTH. Daar vindt een manifestatie plaats, met sprekers over de AFNORTH, de NAVO en de toekomst van de vredesbeweging. Ook zijn er optredens van de Afghaanse muziekgroep Maudj en dichteressen Diana Ozon en Leonore de Vries te verwachten. Na afloop van de manifestatie wordt de Paasmars afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in het Parochiehuis (Rembrandstraat, Brunssum), waar zich tevens vredesgroepen uit het hele land op kramen zullen presenteren.

  De AFNORTH is het commando-centrum van de NAVO voor Noord-, Midden- en West-Europa. In oorlogstijd is dit centrum voor genoemde delen van Europa verantwoordelijk voor de uitvoering van militaire maatregelen (oorlogshandelingen). Ook bij de eventuele inzet van kernwapens vanuit dit gebied is de AFNORTH een onmisbare schakel. De Amerikaanse kernwapens op de Vliegbasis Volkel (Noord-Brabant) kunnen alleen worden ingezet wanneer de AFNORTH, nadat het gebruik van kernwapens door de Amerikaanse president is vrijgegeven, toestemming geeft hiervoor.

  De NAVO presenteert zich de laatste jaren steeds meer met een vredesimago. De Paasmars vindt dit imago ongeloofwaardig. Door haar militair overwicht legt de NAVO de rest van de wereld haar wil op en weet ze de voor haar gunstige onrechtvaardige economische en politieke verhoudingen in de wereld in stand te houden. Ook de NAVO-oorlog tegen JoegoslaviŽ, met bijvoorbeeld de inzet van verarmd uranium en bombardementen op burgerdoelen, en het vasthouden aan de mogelijke inzet van illegale kernwapens, zijn strijdig met een vredesimago. De Paasmars vindt dat de roep om ontwapening niet mag verstommen. Zij bepleit conflictpreventie en de opbouw van burgervredesteams; rechtvaardige wereldverhoudingen kunnen niet samengaan met kernbewapening en andere oorlogsvoorbereiding. Zij koesteren het ideaal van een vreedzame wereld, zonder wapenproduktie, honger, onderdrukking en milieuvernietiging.

  In de dagen rond de Paasmars, van vrijdag 13 april tot en met dinsdag 17 april, vind in Heerlen ook het Paasvredesaktiekamp plaats. Vanuit dit kamp zullen geweldloze, direkte akties gevoerd worden tegen de verschillende militaire objecten in de regio Zuid-Limburg.


  Noten voor de pers:

  Meer informatie over de Paasmars: Leo de Groot 045-5725409;
  over het Paasvredesaktiekamp: Yvonne 06-23555247
  Het kamp zelf is t/m 17 april bereikbaar op 06-10328106
  Website: http://vredessite.nl/paasmars


  Paasmars 2001 Home Page | De Vredessite | dDH